Børnepasning

Socialrådmand glad for penge til udstødte

- Der er rettet op på den sociale balance, siger Birgit Ekstrøm

AALBORG:- Det glæder mig, at der er rettet op på den sociale balance, siger socialrådmand, Birgit Ekstrøm, S, i en kommentar til, det forlig som samtlige partier i Aalborg Byråd minus Dansk Folkepartis Anita Knakkergaard i onsdags blev enige om for næste år i Aalborg Kommune. Det er det samme forlig, som pædagogerne i kommunen kalder "asocialt". Birgit Ekstrøm understreger, at hun er ked af, at kommunen bliver nødt til at spare, men at hun er glad for at det er lykkes, at hive nogle af pengene hjem til sociale formål ved onsdagens budgetforlig. - Den Sociale Skadestue fortsætter og det gør café Parasollen også. Vi skal bare ud og finde andet lokale. Det kan ikke gå at vi bliver i huset på CW Obels Plads, for andre brugere flytter og så er vi alene der. Tilbudet består, blot et andet sted i midtbyen, forklarer Birgit Ekstrøm. - Det er også glædeligt, at fritidscenteret Gl. Kongevej ikke lukker, som det var lagt op til. Vi har også penge til at skabe et nyt tilbud til børn og unge i Skalborg, når fritidscenteret der lukker, og vi har sat penge af til at mildne overgangen, når de ni børnehaver lukker. Samtidig skal vi ikke spare så meget som der var lagt op til i integrationstillæg i de integrerede institutioner, siger Birgit Ekstrøm, der også kan glæde sig over, at der skal spares knapt så meget på skoler og ældreområdet. Hun erkender, at lukning af de ni børnehaver ud af kommunens 137 instutioner, bunder i kommunens økonomiske situation. Dog skal en af børnehaverne, Nordlys i Aalborg Øst, lukke med direkte adresse til, at der er for få børn. - Børnetallet er faldende, og derfor kan vi pege på at lukke de øvrige børnehaver. Samtidig har vi siden 1997/98 skabt mere plads i vores børnehaver. Det har vi ikke råd til længere, men der er altså ikke tale om, at vi får burbørn. Vi vender tilbage til den standard, vi havde i 1997/98. Vi har jo i kommunen de seneste år satset på rummelighed i vores institutioner, og der er blevet mere og mere plads. Nu går vi den anden vej og siger, at der kan altså være flere børn i nogle af institutionerne. Birgit Ekstrøm forklarer, at der er afsat penge til kvalitetssikring, når de ni børnehaver lukker og når børnene skal sluses ind i nye børnehaver. - Der er afsat to millioner kroner, så vi sikrer, at vi får en ordentlig overgang. Det kunne eksempelvis være at flytte en pædagog med over i en periode i en ny børnehave, så overgangen bliver lettere, forklarer rådmanden. Pædagogernes talsmand, Per Rishøj, er kritisk. - Jeg tror ikke på, at de to millioner kroner skal gå til kvalitetssikring. Sikken et ord, når de nu lukker ni børnehaver og to fritidscentre. - Jeg tror, at kommunen vil sikre sig, hvis det viser sig, at man ikke når at flytte alle børn til den afsatte dato. Så kan man holde en børnehave åbent det længere for pengene, og det kommer da ikke os til gode. - Noget andet er, at hvordan skal vi kunne bruge de pædagogtimer, som følger med de børn, der skal flyttes til andre børnehaver. Hvis der er tale om fem børn og der følger 20 pædagogtimer med dem, hvor skal man få de 20 timer fra. Ingen pædagog vil da kun nøjes med 20 timer. Tilfalder timerne en i forvejen ansat pædagog eller pædagoger, så bliver der ikke flere hænder i spidsbelastnings situationer, påpeger han. Det er ikke afgjort i detaljer, hvordan de to millioner kroner skal bruges og det er ikke afgjort i detaljer hvilke børnehaver, der skal tage imod børnene. Det er dog afgjort, at børnene flyttes til børnehaver, der er rummelige. - Når vi har været igennem andenbehandlingen af budgettet 3. oktober, så kan vi gå i detaljer, men heller ikke før. Budgetaftalen skal jo have sit stempel, siger Birgit Ekstrøm.