Socialt engagement betaler sig

KØBENHAVN:Socialt engagement betaler sig. Det gavner virksomhedernes forretning og omdømme, og det får medarbejdernes motivation til at stige. Halvdelen af de private virksomheder og endnu flere af de offentlige mener, at det er en god forretning at engagere sig, hvad enten det er i velgørenhedsarbejde, idrætsklubber, lokalsamfund eller medarbejdernes ve og vel. Det er en af konklusionen i en ny stor undersøgelse om virksomhedernes sociale ansvar og engagement, som Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde onsdag. Undersøgelsen, der omfatter 5600 virksomheder, viser også, at det ikke er offentlige tilskud, der er afgørende for, om virksomhederne ansætter fleksjobbere eller folk med anden etnisk baggrund. Selv om tusindvis af virksomheder får tilskud til for eksempel fleksjob og ledige med anden etnisk baggrund, er det kun en mindre del af arbejdsgiverne, som fremhæver den økonomiske kompensation som en afgørende faktor. Og endnu færre mener, at den offentlige støtte er for lille. - Det er en interessant konklusion, og den bør få enhver diskussion om flere tilskud til virksomhederne til at forstumme, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der i øvrigt generelt er glad for resultatet af undersøgelsen. Ministeren hæfter sig især ved, at flertallet af virksomhederne svarer, at medarbejdernes holdning ikke er en barriere for, at virksomhederne kan ansætte folk på særlige vilkår. Kun hver femte virksomhed udpeger medarbejderskepsis som et problem. - Det er en positiv overraskelse, fordi det er lodret i modstrid med alt, hvad jeg har hørt, når jeg har været ude at besøge både virksomheder, AF-kontorer og kommuner. Her bliver frygten for løntrykkeri hos medarbejderne altid nævnt, siger beskæftigelsesministeren. Bidrag til velgørende organisationer og idrætsklubber topper listen over virksomhedernes social engagement. Men undersøgelsen viser også, at virksomhederne gør en stor indsats for at forebygge sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere. Halvdelen af virksomhederne gør en aktiv indsats for at fastholde medarbejdere, der bliver syge eller mister noget af arbejdsevnen. Det fremgår også, at fire ud af ti virksomheder for nylig har ansat folk på særlige vilkår, mens hver femte virksomhed har ansat ledige fra udsatte grupper uden tilskud. Det er et pænt resultat, mener direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Henrik Bach Mortensen. - Selv om virksomhederne naturligt nok er meget fokuserede på deres nuværende medarbejdere, så er der mange steder et overskud til også at løfte et fælles samfundsansvar over for de svageste grupper. det synes jeg man skal tage hatten af for, siger Henrik Bach Mortensen. Beskæftigelsesministeren så dog gerne, at virksomhederne i endnu højere grad var parate til at lukke de svageste ledige ind i varmen. - Det handler om at åbne dørene - også for Hassan på 23, Hanne på 58, den handicappede og dem, som har gået uden arbejde i flere år. Jeg ved godt, at det kræver lidt mere, hvis medarbejderen skal have danskundervisning eller der skal investeres i særlige hjælpemidler. Det tager lidt tid, men det er en langsigtet investering i fremtidens medarbejdere, som kommer virksomhederne til gode i det lange løb, siger beskæftigelsesministeren. /ritzau/