Socialforsorg

Socialudvalg sender regning videre

HALS:Socialudvalget har besluttet at sende en regning vedrørende leje af hjælpemidler i ældreplejen videre til betaling andetsteds i det danske ældreplejesystem. Det drejer sig om de hjælpemidler, der bruges af sommerhusgæster, som opholder sig midlertidigt i kommunens store sommerhusområde. Her har det hidtil været kommunens pligt at stille de nævnte hjælpemidler til rådighed for sommerhusgæsterne, men en ny lov gør det nu muligt for kommunen at sende regningen for disse hjælpemidler videre til sommerhusgæsternes hjemkommuner - og den mulighed har socialudvalget taget imod med kyshånd. - Det er en meget principiel sag, men for os er det ikke et uvæsentligt beløb, der er tale om. Vi har jo 3000 sommerhuse i kommunen, og når man tænker på, at der i kommunen kun er godt 11.000 indbyggere, så er det et forholdsmæssigt stort tal, når man samtidig tænker på, at de i for eksempel Aalborg Kommune har mange flerew indbyggere - men heller ingen sommerhuse, bemærker formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der tilføjer: - Vi har oplevet, at der er kommet flere og flere syge i sommerhusene, og tendensen er i øjeblikket dén, at der er et øget behov for terminal pleje. Det kræver mange besøg fra hjemmeplejen og et tilsvarende behov for mange hjælpemidler. Ane-Marie Viegh Jørgensen fortæller i den forbindelse, at der i 1999 var 198 hjemmehjælpsbesøg i sommerhusområdet - et tal, der i 2002 var steget til 1869. Med beslutningen om at sende hjælpemiddel-regningen videre til betaling i de syge sommerhusgæsters hjemkommuner, så slipper Hals Kommune dog ikke helt gratis fra besøget af de syge gæster. - Vi er stadig forpligtet til at yde hjemmepleje, men her kommer der senere på året et nyt lovforslag, som jeg er meget spændt på at se indholdet af, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen, der har en forventning om, at dette lovforslag vil indeholde en passus gående på, at også hjemmepleje-regningen for midlertidig hjemmehjælp i for eksempel sommerhusområder kan sendes videre til betaling i sommerhusgæstens hjemkommune. - Hvis det er tilfældet, kan jeg ikke forestille mig andet, end at vi også dér vælger at sende regningen videre, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen - og fortsætter: - Det er ikke fordi, at vi er mærkbart belastet af udgifterne lige nu, men det kan vi blive på sigt, og når tiderne nu er, som de er, så har vi altså valgt at sige ja til denne løsning.