Socialudvalg siger nej til jobcenterforsøg

Politikere mener AF klarer opgaven fint - og ønsker iøvrigt at bevare suverænitet

LØKKEN-VRÅ:Socialudvalget i Løkken-Vrå Kommune vil ikke være med til at snakke jobcentre med de tre sammenlægningskommuner mod nord. Det oplyser formand for socialudvalget Henning Jensen (S). Kommunaldirektørerne i de fire kommuner har undersøgt muligheden for at søge om at få lokale jobcentre. Den nye struktur på beskæftigelsesområdet er en del af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om strukturreformen. Aftalen åbnede for, at der kan oprettes 40 fælles jobcentre med særlige opgaver - primært i de større kommuner. - Emnet var en af de ømme tæer i forhold til kommunestrukturaftalen. Og kommunens kommunaldirektører mener, at vi som forsøg skal være en del af orndingen. Men det mener socialudvalget ikke. Vi ønsker ikke var part i det her på nuværende tidspunkt, lyder den kontante udmelding fra Henning Jensen. - Vi mener, at Arbejdsformidlingen gør arbejdet udmærket. Og som det ser ud i øjkeblikket, har vores eget aktiveringsområde nok at lave. Inden vi kobler mere på, skal vi overveje, hvorvidt vi magter at løse opgaven bedre end man gør i dag. Henning Jensen mener ikke, tiltaget løber nogen steder. Centralisering - Vi har heller ikke lyst til at afgive suverænitet på nuværende tidspunkt. Det er klart, at hvis det bliver en Hjørringmodel, så vil det være et centralt styret foretagende. Og vi synes ikke, det haster med at komme i gang med at lave centrale jobcenter. Emnet er planlagt til at blive drøftet i styregruppen for sammenlægningen mellem de fire kommuner. Vetoret - Første møde i styregruppen holdes i januar, men da ansøgningerne skulle være inde før jul, valgte man at sende sagen bagom via socialudvalget. Men jeg går ud fra, at når vi siger nej, så bliver det ikke til noget. Har man vetoret på et kommunenavn, har man vel også på et jobcenter, tilføjer Henning Jensen. Socialudvalgets formand mener desuden ikke, at tiden er til forsøg. - Vores medarbejderstab skal inddrages i en masse arbejdsgrupper på grund af kommunesammenlægningen. Jeg ved, at der følger et tilskud med forsøgsordningen, men der følger også forpligtigelser med. Og personligt er jeg ikke varm på ideen. Det er klart, man støder på dumme processen i det nuværende system, men det gør man uanset, hvor man placere opgaven. Fælles opgave Henning Jensen tilføjer, at en ny struktur vil betyde, at kommunen skal sørge for, at medarbejderne får et udkomme, hvis en virksomhed i kommunen lukker. - Det kan blive en uoverskuelig opgave. I dag er det et fællesskab, hvor staten varetager de interesser for os alle i hele Danmark - uanset om der er mange ledige i én kommune, er det ikke noget, der belaster økonomien i kommunerne. - Vi har altid haft den opfattelse, at opgaven ligger godt i staten. Det kan godt være, der på et tidspunkt skal ændringer til. Men meget skal ændres lige nu. Og jeg har ikke set nogen af de fire kommuner være så meget foran, at de har oerskud til at udføre opgaven bedre end Arbejdsformidlingen.