Socialudvalg skal drøfte daghøjskole

politikerne tager stilling til kommunens fremtidige brug af skolen

Voksenundervisning 8. september 2002 08:00

BROVST: I sit kommende møde skal socialudvalget i Brovst Kommune drøfte, om man i fremtiden vil bruge Brovst Daghøjskole som kursusarrangør og dermed sikre skolens overlevelse. En aktiv kommunal stillingtagen er blevet nødvendig, efter at daghøjskoleloven er ophævet, og de enkelte daghøjskoler skal ud på det frie undervisningsmarked og skaffe kursister. Brovst Daghøjskole udbød tre kurser ved sæsonstart, men der kom blot en enkelt tilmelding. Konstitueret forstander Julle Larsen har tidligere givet udtryk for, at en fortsættelse af daghøjskolen kræver et økonomisk underlag af cirka 25 kursister. Hun har orienteret kommunalbestyrelsen om daghøjskolens økonomiske vilkår, og efterfølgende havde politikerne emnet til debat. Den mundede ud i den konklusion, at hvis daghøjskolen skal have mulighed for at bestå, må kommunerne, heriblandt Brovst, komme med elever. Det gælder også Arbejdsformidlingen, lige som daghøjskolen selv må afsøge det private erhvervsliv for kursister, fortæller borgmester Mogens Gade (V). Af kommunalbestyrelsen blev han pålagt at undersøge, om der er elever og økonomi til at påpegynde et hold på daghøjskolen straks. - Vi skylder daghøjskolen en afgørelse på situationen, erklærer han. Kursister nok Socialforvaltningen har undersøgt, om der inden for dens område kan findes kursister til et daghøjskolehold. Det kan der, oplyser socialchef Chr. Degn. Forvaltningen har tidligere givet udtryk for et behov for at oprette en forældreskole for unge, uerfarne forældre. Desuden kan man forestille sig at oprette afklaringsforløb for sygedagpengemodtagere, og vejledningsforløb for langvarige modtagere af kontanthjælp, og Chr. Degn vurderer, at der kan oprettes hold på 10-12 deltagere i alle tre kategorier. Det er således ikke kursister, det skorter på. Et ganske andet problem er økonomien. Det sociale område i kommunen har i forvejen en budgetoverskridelse på knap fem mio.kr. Da prisen for et daghøjskoleforløb er steget til cirka 2.000 kroner om ugen pr. deltager, vil et tre måneders forløb for et enkelt hold på 12 deltagere koste cirka 300.000 kr. For 2002 har Brovst Kommune modtaget et bloktilskud på 226.000 kr. i kraft af de nye regler om daghøjskoler, men for næste år vil kommunen kun modtage bloktilskuddet, hvis daghøjskolen stadig består. Socialudvalget skal igennem en politisk drøftelse af fremtidig brug af daghøjskolen, samt finansieringen. Det sker ifølge udvalgsformand Ole Christensen (S) ud fra forudsætninger om, at der er lærerkræfter til rådighed, potentielle kunder til kurserne samt at økonomien er i orden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...