Ældreforhold

Socialudvalg vil tage ekstra hånd om de ældre

En undersøgelse skal vise om mange ældre er ensomme og isolerede

HOBRO:Socialudvalget agter efter sommerferien at tage ekstra hånd om komunens ældre borgere - særligt dem, som har svært ved at klare sig selv og dermed bliver isolerede fra omverdenen. - Jeg bliver tit konfronteret med borgere, som fortæller mig, at der sidder mange ensomme ældre rundt omkring, som har svært ved at komme ud og deltage i samfundslivet. Derfor vil vi nu i socialudvalget have lavet en vurdering af, hvor mange det drejer sig om, for vi ved ikke hvor stort problemet faktisk er, siger formanden for socialudvalget Hans Poulsen (S). Til den opgave ønsker han udover hjemmeplejen også Ældrerådet samt Handicaprådet inddraget. - Og viser det sig, at problemet er stort, så må vi have en snak med de to råd om, hvad vi kan gøre for at hjælpe de ældre, siger han videre. Hjælp til indkøb Samtidig med, at udvalget vil se på problemerne med ensomme ældre, som af den ene eller anden grund bliver isolerede, så vil de også have undersøgt om de ældre borgere har problemer med at få ordnet de daglige indkøb og ærinder. Der er idag ikke længere ret mange forretninger, som ringer varer ud, og de fleste ærinder skal man selv møde op for klare. - Vi har i Hobro Kommune den politik, at vi gerne vil hjælpe de ældre til at blive boende i eget hjem så længe som muligt. Men når man for eksempel mister sit kørekort eller af anden grund ikke længere er mobil, så bliver mulighederne for at klare sig i eget hjem begrænsede, hvis man for eksempel ikke længere selv kan klare at få købt de daglige varer ind eller komme i banken eller på posthuset, siger Hans Poulsen. Derfor har et enigt socialudvalg besluttet også at tage dette aspekt med ind i den undersøgelse, som de vil sætte i gang efter sommerferien om de ældres vilkår. - Hvis det viser sig, at det med indkøb er et stort problem, så må vi for eksempel tage kontakt til detailhandlen for at finde ud af, hvordan vi kan få det løst. Og hvis det viser sig, at det ikke er et problem, så har vi i hvert fald haft det oppe, siger socialudvalgsformanden.