Socialudvalgets forventninger indfriet

HALS:Socialudvalget i Hals Kommune har udarbejdet en årsberetning for 2004, der beskriver, hvad socialudvalget har opnået indenfor de enkelte områder. Omstruktureringen fyldte meget i første halvdel af året, mens anden halvdel blev brugt til at planlægge den fremtidige indsats. I januar indførtes dermed en ordning med permanent orientering angående omstruktueringen. I februar godkendte udvalget således resultat- og målkrav for indsatsen i forvaltningen. I maj måtte socialudvalget træffe beslutning om ombygning af de nyerhvervede bygninger på Poul Smeds Vej i Gandrup med henblik på at udvikle det planlagte Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedcenter (HUAC), og på integrationsområdet tog udvalget stilling til delmål til integrationspolitikken, der med byrådetsgodkendelse blev gjort færdigt. Omkring arbejdsmarkedsindsatsen i kommunen måtte udvalget tage stilling til en revurderet og ny tilbudsvifte til kommunens borgere. Konklusionen fra socialudvalget arbejde er, at udvalget fuldt ud har indfriet deres forventninger til indsats på arbejdsmarkede- og integrationsområdet og dermed bidraget til, at være en bæredygtig afdeling ved indgangen til år 2005.

Forsiden