EMNER

Sø-gang i Hjallerup

Kommune besigtiger området 5. januar for at planlægge lovliggørelse.

En del af jorden ved søen i Hjallerup er placeret på beskyttet natur. Natur- og miljøklagenævnet har krævet forholdene lovliggjort, og det sker ifølge kommunen inden foråret. Arkivfoto: Henrik Simonsen

En del af jorden ved søen i Hjallerup er placeret på beskyttet natur. Natur- og miljøklagenævnet har krævet forholdene lovliggjort, og det sker ifølge kommunen inden foråret. Arkivfoto: Henrik Simonsen

En del af Hjallerup Samvirkes sø-projekt ved Algade i Hjallerup er ulovligt. Det afgjorde Natur- og miljøklagenævnet i foråret. Men endnu har Brønderslev Kommune ikke afklaret, hvad der skal ske for at lovliggøre søen. Afdelingsleder Asger Nielsen fra Brønderslev Kommune oplyser, at forvaltningen skal besigtige området 5. januar. - Jeg havde håbet, at vi kunne kigge på området i begyndelsen af december, men det nåede vi desværre ikke. Vi skal have dannet os et konkret billede af, hvad tilstanden er nu - og hvad der er det rigtig at gøre for at imødekomme afgørelsen fra Natur- og miljøklagenævnet. Og der er ingen tvivl om, at nævnets afgørelse skal følges, understreger Asger Nielsen. - Efter besigtigelsen skal vi have forholdet bragt i orden - og det skal ske inden foråret. Vi skal have kontakt med de parter, der har været inde i sagen - selvfølgelig også med Hjallerup Samvirke. Og vores forhåbning er, at vi kan finde en løsning, som alle parter mener, kan imødekomme Miljø- og naturklagenævnets afgørelse. - Det er vigtigt, at vi nu får sat et endeligt punktum i sagen. Dispensationer ophævet Søen i Hjallerup blev indviet i juni 2009. Da søen ved markedspladsen blev etableret, blev en del af den opgravede jord lagt på beskyttet natur. Det var ulovligt. Og det var ikke i overensstemmelse med den dispensation som Hjallerup Samvirke havde fået. Miljøafdelingen i Brønderslev Kommune gjorde højlydt opmærksom på forholdet, men kommunens øverste embedsmænd og byrådet vurderede, at kommunen kunne dispensere fra forholdet, hvilket også skete. Og det er altså den dispensation, der i foråret blev underkendt af Natur- og miljøklagenævnet Natur- og miljøklagenævnet ophævede med afgørelsen kommunens dispensation til ulovlig jordpåfyldning, og nævnet vurderede heller ikke, at der kan sættes borde, bænke og lamper op langs stien. Kommunens dispensation til at anlægge en befæstede sti i området blev også underkendt. Jord skal fjernes - Den natur, som den her sag handler om, skal have rimelige forhold, og spørgsmålet er nu, hvordan vi bedst sikrer, at det sker, siger Asger Nielsen. - Vi skal blandt andet undersøge, hvordan floraen ser ud nu i forhold til den oprindelige flora, der er på det nærliggende, urørte areal. Og vi skal overveje, hvor der skal fjernes jord, og hvor vi eventuelt vil ødelægge mere end nødvendigt ved at fjerne jord, tilføjer Asger Nielsen. Sø-sagen blev sendt til Natur- og miljøklagenævnet af Dansk Botanisk forening i Århus, og foreningen har i november rykket kommunen for svar, da der endnu ikke var taget skridt til at lovliggøre forholdene i området. Også Hjallerup Samvirke har rykket kommunen for en afklaring af sø-projektet.