EMNER

Sø-transport kan aflaste vejene

Et enkelt skib kan fragte lige så meget gods som 200 lastbiler

Landets 120 erhvervshavne udgør et net af transportcentre. Her er det havnen i Thisted.arkivfoto: Peter Mørk

Landets 120 erhvervshavne udgør et net af transportcentre. Her er det havnen i Thisted.arkivfoto: Peter Mørk

AALBORG:Voldsom trængsel på de danske veje og fokus på klimaet vil for første gang i et halvt århundrede igen gøre søtransport mere attraktiv. Det mener sekretariatschef i sammenslutningen Danske Havne Tom Elmer Christensen. - Kan havnene, rederierne og skibsmæglerne blive bedre til at bruge deres transportkæde i et samarbejde om konkurrencedygtige priser, vil der været et meget stort potentiale. Mindst 10 procent af den nuværende godstransport på vejene vil kunne flytte til søs, og det vil aflaste miljøet og trængslen på vejene, siger Tom Elmer Christensen til Ritzau. Men det kræver omlægning af logistik, distribution og et brud med vanetænkning. - Vi har 120 erhvervshavne hele vejen rundt langs kysten i Danmark. De udgør et netværk af transportcentre, som kan kombinere transportformerne. I forvejen håndterer erhvervshavnene 75 procent af den danske udenrigshandel, og de kan sagtens klare mere, siger Tom Elmer Christensen. Han er ikke i tvivl om, at søtransport vil kunne konkurrere med lastbilerne i fremtiden, og det vil ikke kun være på transport af råstoffer og energi, men også på non-food varer til supermarkederne. - Over det seneste år er lastbiltransport blevet 20 procent dyrere. Det skyldes dieselpriserne, chaufførmangel samt køre- og hviletidsbestemmelserne. Samtidig tales der meget om vejafgifter både herhjemme og i en række andre europæiske lande, siger Tom Elmer Christensen, der ser en lys fremtid for landets mindre rederier. Panden mod muren Rederiforeningen for Mindre Skibe - der hører under Danmarks Rederiforening - har i årevis løbet panden mod muren på Christiansborg og hos skiftende ministre med budskabet om den miljøvenlige godstransport til søs. Ifølge sekretariatschef i de små rederiers brancheorganisation Michael Wengel-Nielsen har der kun været henholdende svar, når rederierne har peget på den oplagte mulighed i at flytte gods fra landevej til søen. - Vores medlemmer har godt 100 skibe, der kan bruges til søtransport, men lastbiler har tilsyneladende været vejen frem i Danmark. Der har ikke været direkte initiativer til at tænke mere miljøvenligt og aflaste vejene, selv om Danmark er det eneste land i EU, hvor mængden af søtransport falder, siger Michael Wengel-Nielsen. Han mener, at det både klima- og miljømæssigt er fornuftigt at flytte gods fra landevej til søen. - Et skib kan fragte 4000 tons gods, samme mængde som 200 lastbiler kan klare. For at transportere den mængde gods, udleder skibet fire gange mindre CO2 end lastbilerne, siger Michael Wengel-Nielsen./ritzau/