EMNER

Sødisbakke vil være et aktiv i fjord-kommunen

} OPGAVER: Fredag 14. oktober kunne vi her på lokalsiderne læse, at Lisbeth Toft fra socialdemokratiet ikke vurderer, at Mariagerfjord Kommune kan magte Sødisbakke økonomisk. Jeg er naturligvis slet ikke enig. Vores evt. overtagelse af Sødisbakke vil være økonomisk neutral. Man kan – ved at sætte sig ind i de grundlæggende principper bag kommunalreformen – konstatere, at de ressourcer, som det koster at drive Sødisbakke, ligger i systemet allerede, og at en evt. økonomisk risiko ved tomme pladser håndteres igennem et aftalesystem, som er en af grundpillerne i opgaveoverdragelsen til kommunerne. Der skal naturligvis laves aftaler med de kommuner, som har borgere i tilbuddene, så driftsgrundlaget er på plads. Den økonomiske side af sagen er altså på plads. Lad mig derefter sige det helt klart. Sødisbakke vil være et aktiv i den nye Mariagerfjord Kommune. Set ud fra et fagligt synspunkt vil de mange kompetente og engagerede medarbejdere kunne bidrage til udvikling af den nye kommunes tilbud til udviklingshæmmede og andre handicappede. I Venstre tror vi på, at kommunalreformen vil give en forbedret opgaveløsning for borgerne. Vi mener, at udviklingen har vist, at kommunerne er gode til at udvikle faglige og økonomisk ansvarlige løsninger, og den udfordring mener jeg, vi skal tage op – også når det gælder en af den nye kommunes store arbejdspladser og faglige kraftcentre – nemlig Sødisbakke.