EMNER

Sødsuppe

Til Mette Frederiksen og Rasmus Prehns læserbrev "Alt er relativt" (12.12.):

Man kan tydeligt se, at valgkampen er gået ind, men det skuffer mig, at M.F. også er hoppet med på den gang sødsuppe. Jeg har altid tidligere haft høje tanker om M.F. Selvfølgelig findes der fattigdom, men hvordan vi definerer den i Danmark, husker jeg ikke. Dog må man ikke se bort fra baggrunden til en evt. fattigdom. Nogle steder kan det jo skyldes en fejlprioritering af forskellige årsager, og derved er man selv ansvarlig. Jeg tror, at det meste af en evt. fattigdom i Danmark er relativ, men uanset årsagen er det altid de svageste i familien, der må holde for.