Søens skæbne uvis

Naturklagenævnets afgørelse møder ikke forståelse i Hjallerup.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Søsagen i Hjallerup er sat på stand by sommeren over. I efteråret ventes Hjallerup Samvirke og Brønderslev Kommune at komme med løsningsudspil. Arkivfoto: Henrik Louis

Hvad skal der ske med Hjallerups nye sø ved Algade? Det spørgsmål er der ikke umiddelbart noget svar på, og søens skæbne er fortsat uvis. Natur- og miljøklagenævnet har i foråret vendt tommelfingeren ned til en del af projektet. Nævnet har således ophævet kommunens dispensation til en ulovlig jordpåfyldning, da søen blev anlagt. Nævnet mener heller ikke, at der kan sættes borde, bænke og lamper op langs stien - og dispensationen til at anlægge en befæstede sti i området er også blevet ophævet. Søsagen blev sendt til Natur- og miljøklagenævnet af Dansk Botanisk forening. Og der er ikke mulighed for at anke afgørelsen. Formand for Hjallerup Samvirke, Erik Topp, ved endnu ikke, hvordan Samvirket vil forholde sig til sagen. - Vi har slet ikke overvejet, hvordan vi skal gebærde os endnu. Vi har fået kendelsen og vi har læst den. Men lige nu holder alle sommerferie, siger Erik Topp. - Og så håber jeg da på, at vi finder en fornuftig løsning på et eller andet tidspunkt. En skrivebordsafgørelse Erik Topp betegner afgørelsen som en skrivebordsafgørelse. - Ingen har bekymret sig om at se på de faktiske forhold. På det sted gik der heste og græssede indtil for nogle år siden, da rideklubben var der. Der var intet til hinder for, at de kunne spise blomsterne. Nu er det så et værdifuldt område - specielt for dem der ikke ejer det, lyder det fra formanden med ærgrelse i stemmen. Og Erik Topp konstaterer, at forståelsen for nævnsafgørelsen i Hjallerup er på nulpunktet. - Ingen i byen har forståelse for det her. Der er så mange mennesker, der går tur ved søen, og vi ville gerne indrette det, så det virkelig blev et rekreativt område, men vi tør jo næsten ikke at slå et græsstrå dernede. Formand undrer sig Erik Topp lægger ikke skjul på stor undren i forhold til sagens udfald, og han holder muligheden for et civilt søgsmål åben. - Vores lokalplan indebærer, at der må laves en sø på stedet, og der må laves stier. Det eneste forhold, som vi ikke rigtig har overholdt er, at vi ikke måtte lægge noget af det vi gravede op af søen på siderne, siger Erik Topp. - En repræsentant fra kommune var ude at se på projektet under arbejdet, og vedkommende sagde ikke, at det var ok, men heller ikke, at det var forkert, tilføjer Erik Topp, der mener, at medarbejderen på det tidspunkt kunne have trukket i nødbremsen. - Men det skete ikke. Og jeg ved, at mange andre søer i Brønderslev Kommune er lavet på samme måde. Men nu kigger vi selvfølgelig på tingene, tilføjer samvirkets formand. Ifølge kommunens notat fra den gang, afviser sagsbehandleren klart, at der har været accept af placeringen af den opgravede jord på beskyttet natur. En sti funderet på et såkaldt geonet omkring søen er et andet af stridspunkterne, der undrer Erik Topp. - Et geonet bruger man til at fordele belastning på undergrunden. Når man skal lave en sti på blød bund, kan man vælge at grave det bløde væk og fylde sand i. Men man kan også lægge et net ud og lægge sand og sten over, så er nettet med til at fordele belastningen på underbunden - den teknik bruger man mange steder. Også etablering af belysning ved søen indgår i nævnets afgørelse. - Vi har lavet en sti, som skal bruges - også i den mørke tid. Og derfor har vi fået sat belysning op og lagt kablerne. Vi har ganske vist ikke sat lysene op ved søen, men kablerne ligger der.