EMNER

Søfarts- og fiskerforum med blå sider

@$:FREDERIKSHAVN:For et år siden dukkede Fiskerforum op på internettet på initiativ af folk fra Hvide Sande, og det gav Gilli Haraldsen ideen til et tilsvarende Søfartsforum, og hvor de to net-adresser nu er at finde under den overordnede portal, www.detmaritimedansmak.dk. - Som med Fiskerforum har vi opbygget Søfartsforum med fartøjsfotos og - beskrivelser, med korte nyheder omkring alt. hvad der rører sig på det maritime område, jobbase, debatforum og diverse links, fortæller Gilli Haraldsen. - Dertil kommer de blå sider med en erhvervsnøgle med 200 sider, hvor vi prøver at samle hele det nordjyske maritime erhverv. Gilli Haraldsen lægger ikke skjul på, at han finder, at Vestkyst-fiskeriet hidtil har forekommet meget dominerende, når der i den offentlige debat tales fiskeri, og han gerne vil sætte hele det nordjyske fiskerierhverv og - følgeindustrier i relief, og også tilsvarende når det gælder søfarten og dens mange virksomheder i øvrigt. - Der findes ikke andre steder på nettet, hvor der kan fås et samlet overblik, og hvorfor ikke bruge denne omfattende mulighed som internettet er for at exponere landsdelens mange virksomheder inden for det maritime under et, siger han. Web-adressen Det maritime Danmark har ifølge Gilli Haraldsen 10.000 læsere på månedbasis.