Søg altid om aktsindsigt

En part i en sag, har ret til at se de dokumenter, der indgår i partens sag.

EMNER 15. februar 2005 21:37

Det er altid en god ide at vide, hvad myndighederne har af dokumenter i ens sag, så man kan forholde sig til det. Anmodning om aktindsigt rettes til den myndighed, som behandler sagen. Dette kan ske skriftligt eller mundtligt pr. telefon. Man kan også møde personligt op for at gennemgå dokumenterne, hvis det f.eks. kun drejer sig om at kontrollere nogle få dokumenters tilstedeværelse. Der er ikke pligt til at begrunde, hvorfor man vil have aktindsigt. Man har ret til at se sagens dokumenter på stedet og/eller til gratis at få tilsendt kopi af sagens akter. Der er flere formål med, at man altid skal søge om aktindsigt, hvis man har en sag kørende om f.eks. pension. Det drejer sig især om at kontrollere, at myndigheden har alle de relevante oplysninger til bedømmelse af sagen. Det kan f.eks. dreje sig om udtalelser fra en arbejdsprøvning og lægelige udtalelser. Det drejer sig også om, at man som part kan få mulighed for at kommentere evt. oplysninger, som det offentlige har, men som man ikke selv har kendskab til. Der er dog visse begrænsninger i at få denne aktindsigt, som man skal være klar over. Man kan ikke få aktindsigt her og nu, så det er en god ide at varsle systemet om, at man ønsker aktindsigt. I henhold til lovgivningen skal man have denne aktindsigt inden 10 dage efter, at man har anmodet om den. Kan dette ikke lade sig gøre, skal man have meddelelse om, at det evt. vil tage længere tid end de 10 dage. Det kan evt. skyldes, at sagen ligger på et fjernarkiv eller ligger på flere kontorer. En myndigheds interne notater er ikke omfattet af aktindsigt. Det kan bl.a. dreje sig om udkast eller forslag til sagens løsning. Myndigheden har dog lov til at give aktindsigt i mere end det strengt nødvendige, hvis ikke tavshedspligten krænkes. Dette sker ofte, idet loven er et udtryk for et minimum for, hvad parten har krav på og ikke et maksimum. Det er dels vigtig at vide, hvad der ligger i ens sag ved f.eks. kommunen, og ikke mindst, er det vigtigt at have en kopi af alle dokumenterne, hvis ens sag f.eks. sendes til afgørelse i det Sociale Nævn, så man kan kontrollere, at alle sagens akter er sendt til Nævnet. Man har mulighed for at få aktindsigt i de dokumenter, som kommunen har sendt til nævnet, så man kan sikre sig, at alle relevante dokumenter ligger i sagen, således at Nævnet har det bedst mulige grundlag for at træffe en afgørelse. Sådan er det også, hvis sagen ender i Ankestyrelsen. Her er det også vigtigt, at man ved hvilke dokumenter, der er sendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er den sidste administrative myndighed i bl.a. det sociale system. Er man ikke tilfreds med Ankestyrelsens afgørelse, er den sidste udvej en retssag. Inden man beslutter sig til, om der skal anlægges en retssag, bør man få sin sag bedømt af en advokat. I foreningen kan sagsbehandlerne køre en sag helt til Ankestyrelsen. Foreningen kan derefter henvise til en advokat, som kan give en vurdering af muligheden for evt. at vinde en retssag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...