Søg efter sandhed

Kun yderst få andre steder har man den totale frihed til at forfølge sandheden, skriver Finn Kjærsdam

Jeg vil gerne byde jer alle 2100 her i salen rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet. Vi er glade for, at I finder AAU så attraktiv, at I vil tilbringe tre-fem år af jeres liv her. Jeg kan til gengæld love, at vi vil gøre vores yderste for, at I får nogle spændende og udbytterige år såvel fagligt som socialt. I kommer til et universitet med selvtilliden i orden. I år optog vi f.eks. det højeste antal studerende under den koordinerede tilmelding i AAU’s 32-årige historie. Rekordoptaget rundede 2100 studerende, og vi er nu på vej mod en samlet studenterbestand på 14.000 studerende. DET ER vi ikke fri for at være en smule stolte af - sagt på godt nordjysk. Vi er i øvrigt ikke bare blevet større. Vi er også blevet bredere, fordi vi med den nye særlige indu-strielle medicineruddannelse har fået det femte hovedområde og dermed blevet et fuldt universitet. Endelig lever vi jo i fusionernes tid. Regeringen har bedt universiteter og forskningsinstitutioner om at vurdere mulighederne for fusioner. Og AAU har fundet sammen med Statens Byggeforskningsinstitut i Hørsholm om en fusion, som der i øjeblikket er ved at blive lagt sidste hånd på. Herved bliver AAU det nationale kompetencecenter inden for bolig- og byggeområdet. MEN HVEM er I så, som lige nu sidder og lytter til min velkomst? I er i gennemsnit 22 år. I har i gennemsnit holdt to års sabbat, eller hvad I nu foretrækker at kalde det. I er som helhed lige mange kvinder og mænd, men det dækker over store forskelle. På de områder, der beskæftiger sig med kultur og samfund, er der således 65 pct. kvinder, mens der inden for de områder, der beskæftiger sig med natur og teknik, er 70 pct. af hankøn. Langt de fleste af jer kommer fra Nordjylland med 60 pct., og jeres uddannelsesbaggrund er 50 pct. fra det almene gymnasium, mens 30 pct. af har en erhvervsgymnasial eksamen i form af hhx eller htx. Normalt optager AAU, uden for den koordinerede tilmelding, mange hundrede udenlandske studerende. Det gør vi også i år. Men da regeringen via betalingskrav har begrænset antallet af ikke EU-studerende massivt i 2006, må vi i stedet glæde os over, at hvad udad tabes indad vindes. Således er antallet af EU-studerende i år gået betragteligt i vejret uden dog helt at kunne eliminere faldet fra ikke EU-landene. OVERGANGEN FRA gymnasiet til universitetet er ikke en lineær proces. I vil ret hurtigt opdage, at det er meget anderledes at gå på UNI end i gymnasiet. Det skyldes bl.a., at vi målrettet søger at oparbejde jeres evner til selv at tage ansvar for jeres uddannelse. Vi tilbyder en forskningsbaseret og højt kvalificeret undervisning, mens det er i høj grad op til jer selv at udnytte og sammensætte tilbudene. Det giver jer en stor grad af frihed og fleksibilitet i hverdagen, men det stiller unægtelig også store krav til jer selv og ikke mindst til jeres selvdisciplin. I HAR valgt Aalborg Universitet og har dermed sagt ”ja tak” til et studieliv, hvor grænsen mellem studieaktiviteter og fritid er flydende. Gennem gruppearbejdet får I nemlig et nært forhold til jeres medstuderende. Drøftelse af projektrapporten vil også finde sted i biografkøen eller på cafeen, ligesom gårsdagens film eller kvaliteten af cafeens Latte vil blive debatteret i grupperummet, inden fagligheden tager over. Så benyt allerede nu muligheden til at sige pænt god dag til jeres sidemand, for I kommer højst sandsynligt til at tilbringe en del tid sammen. JEG TØR godt love, at det bliver en spændende og udbytterig tid, som I nu skal i gang med. De faglige krav er selvfølgelig forskellige alt efter, hvad I skal læse, men som fundament for alle uddannelser ligger vores særlige pædagogiske model med problembaseret projektarbejde i samarbejde med det omgivende samfund. Vi har med denne studiemodel faktisk ladet os inspirere af gamle Platon, der engang sagde: ”Hvad jeg hører, det glemmer jeg, hvad jeg ser, det husker jeg, hvad jeg gør, det ved jeg”. Denne projektorganiserede studieform er også en afgørende forklaring på, at vi er i spidsen blandt de danske universiteter med hensyn til at få de studerende igennem studierne samt med, at de bliver færdige på den normerede tid. Vi er såmænd også i front, når det gælder om at få de studerende hurtigst i job, når vi nu er i gang med at opridse egne fortræffeligheder. AALBORG Universitet har altid samarbejdet tæt med det omgivende samfund. Det har givet os mange venner, som vi har meget at takke for. I Aalborg er det blandt andet Spar Nord Fonden og Det Obelske Familie Fond, som igennem årene har doneret mange midler til AAU’s studerende og forskere. Netop i år er det 50 år siden, at eneejer af Obel A/S, enkefrue Asta Obel, i en alder af 83 år indstif-tede Det Obelske Familie Fond. Hun var en enestående dame, der først stoppede som formand for bestyrelsen i en alder af 95 år. I ANLEDNING af jubilæet gennemfører AAU i dag en stor præsentation af samarbejds- og forsknings-projekter, hvor det Obelske Familie Fond har været involveret. I morgen, lørdag (i dag, red.), giver vi så jer, og gerne også jeres forældre, familie og venner, chancen for at opleve både disse områder samt flere af vores andre forskningsområder. I har forhåbentlig alle fået en flyer ved indgangen med tid og sted, ellers kan I få dem her ved talerstolen, når vi er færdige om en lille times tid. DET ER ikke blot med det omgivende danske samfund, at Aalborg Universitet interagerer. Et andet markant træk ved AAU er nemlig vores internationale dimension, der reelt betyder, at ingen af jer rigtig kan leve i fred for den. Lad mig opfordre jer til, at I lægger et praktik- eller et udlandsophold som en del af uddannelsen. Og der er masser af muligheder for AAU har omkring 500 samarbejds-universiteter verden over. Mens I som sagt bør prioritere et praktik- eller udlandsophold, vil jeg modsat opfordre til, at I mest muligt undgår at tage job under uddannelsen. Begræns det til sommerferien, hvis det er økonomisk muligt for jer. Jeg kan love jer, at det lønner sig senere i livet, hvis I giver studiet en suveræn første-prioritet. PÅ AALBORG Universitet har vi en målsætning, der i al sin enkelthed lyder: At I senere i livet skal huske jeres studieår, som de måske bedste år af jeres liv! Det er store ord, som først kan verificeres om mange år. Men jeg håber, at I synes, at morgenens traktement var en god start med hensyn til at leve op til vores målsætning. Skal vi ikke give en stor applaus til Studentersamfundet og Studenterhuset og tutorerne for det store morgenarrangement. I løbet af jeres studium skal I ikke bare udvikle faglige kompetencer, men I skal også udvikle jer menneskeligt og socialt. I skal være hele, harmoniske mennesker, der udover det daglige knokkel på AAU også er aktive deltagere i samfundslivet. Og I skal bruge jeres studieby med alle de tilbud, der findes inden for kultur- og musiklivet, cafeerne samt fritidstilbudene, hvad enten I selv vil deltage eller stå på tribunerne når AaB byder Brøndby og FCK trods. (Det vil kommende rådmand Thomas Kastrup Larsen sikkert sige mere om, når han overbringer byens hilsen til jer om lidt.) JEG VIL slutte min velkomst med at sige: - At I kan glæde jer til at blive en del af universiteternes tusindårige tradition med frie forskere og kritiske studenter i centrum. Glæd jer over at få lov til at beskæftige jer med det, der interesserer jer. Glæd jer over at kunne være med til at sætte den akademiske integritet over alle de nemme løsnin-ger og det politisk korrekte. Søgen efter sandheden er et nøgleord for et rigtigt universitet. Det er kun yderst få andre steder i samfundet, at man har den totale frihed til at forfølge sandheden via uafhængig forskning og kritisk debat. Velkommen til Aalborg Universitet. [ Finn Kjærsdam er rektor på AAU, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers 5, Aalborg Øst. Kronikken er hans velkomsttale til de ny studerende i Aalborghallen i går.