Skolelukninger

Søger 1,3 mio. kr. til landsbyforsøg

Hjørring Kommune har sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet om at få et tilskud på 1.324.000 kroner til forsøgsprojekter i de landsbysamfund, som fra august 2011 rammes af skolelukninger.

Beløbet skal være et supplement til den pulje på 2 og 1 million kroner, der i 2011 og 2012 er afsat på Fritids- og Kulturudvalgets budget som følge af skoleforliget. - Jeg stiller ikke i udsigt, at hver landsby kan få 500.000 kroner til bygninger. Der er tale om få midler, som vi skal have det bedst mulige ud af. Og til det skal vi have fundet ud af hvad behovet er de enkelte steder, siger borgmester Arne Boelt (S). Ansøgningen er administrativt sendt til en særpulje med det lange navn: Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne. For ansøgningsfristen var 3. december og således før den politiske behandling. På økonomiudvalgsmødet i går tirsdag var der enighed om at søge, og forventningen er at sagen går glat igennem byrådet. - Det er først nu hele arbejdet med at afbøde virkninger af skolelukninger går i gang, udtaler han. Ifølge projektbeskrivelsen er det tanken at gennemføre et målrettet forløb i hver af landsbyerne Lørslev, Skallerup, Mosbjerg, Hørmested, Vrensted og Rakkeby, hvor kommunen går i dialog med borgere og foreninger om at skabe et centralt samlingssted i hver by. - Det behøver ikke være i en nedlagt skole. Det kan lige så godt være forsamlingshuset eller et andet sted, som bliver det centrale samlingssted. Det vigtigste er, at hvor der er et behov, der opbygges et samlingssted, oplyser Arne Boelt om formålet med forsøgsprojekterne. De er i projektbeskrivelsen delt op i fem faser med kortlægning af aktiviteter, aktører og samlingssteder i hver landsby som det første. Derefter kommer opsøgende arbejde, idefase og mobilisering. De tre sidste faser drejer sig om udvælgelse af samlingssted, at få tilpasset stedet og endelig som støtte til gennemførelse af den første sæson i byens hus.