Søger EU-penge til plantning af ny løvskov

Privat entreprenør har startet oprydningen af de mange væltede nåletræer i Ugilt Plantage

UGILT:Oprydningen i den kommunale Ugilt Plantage efter stormfaldet den 8. januar startede for et par dage siden, og den entreprenør, som forestår arbejdet med at opskære og fjerne de væltede nåletræer, har fået otte uger til at løse opgaven. - Aftalen er at han har købt træet, og kommunen får et lille overskud ud af oprydningen, oplyser planlægger Lars Vandkjær, Sindal Kommune. De mange væltede eller knækkede træer tæt op ad Ugiltvej på begge sider af Ugilt Savværk har siden stormen skæmmet udsigten, og i første omgang talte kommunen med Hedeselskabet om oprydningen, og siden har forskellige entreprenører været inde i billedet med bud på opgaven. - Nogle ville have penge for at gøre det, og vi valgte det gunstigste bud. Træerne er købt med henblik på blandt andet at lave træemballage, men der er nok noget af det, som går til pindebrænde, siger Lars Vandkjær. Ugilt Plantage er den hårdest ramte af de kommune skove med 5-6 hektar, hvor træfaldet er op mod 100 procent, og det svarer til en fjerdedel af skoven. - Når der er ryddet derude, må vi ud at se, hvordan det ser ud og hvad vi gør med de trærødder, som sidder tilbage, fortæller han. Sindal Kommune ejer ialt 132,6 hektar skov fordelt på seks plantager, og bortset fra Ugilt Plantage er der kun sket spredt træfald ved stormen. - Nogle steder har vi haft selvskovere til at fjerne træer, og i øjeblikket har vi solgt for 600 rummeter. Det hjælper jo på økonomien. Selvskovere går i gang igen til næste år, tilføjer han. Krone til krone Hele det ryddede skovområde ved Ugiltvej skal næste år genplantes med løvtræer, især bøg og el, og det bliver en bekostelig affære. Kommunen hart lavet et budget på 460.000 kroner og søgt om EU-penge til formålet. - Vi har ikke hørt noget endnu fra EU på ansøgningen, men tilskuddet gives efter krone til krone princippet, forklarer Lars Vandkjær.