Pandrup

Søger ønskeseddel fra unge

Ungdomsskoleinspektør vil have de unge med på råd

PANDRUP:Pandrup Kommune skal have udarbejdet en ungdomspolitik, og det bliver med ungdomsskoleinspektør Tommy Duun Mogensen som tovholder. Han mener, at de unge i kommunen skal have direkte indflydelse på politikken. Ungdomspolitikken udarbejdes nemlig af en styregruppe, der udelukkende indeholder voksne. Det så Tommy Duun Mogensen gerne blev lavet om. - Vi skal ud og have en ønskeseddel fra de unge, og jeg satser på, at få unge til at deltage i styregruppens arbejde, siger Tommy Duun Mogensen. Styregruppen har et helt år til at udarbejde en ungdomspolitik, og det mener Tommy Duun Mogensen er positivt, for så kan styregruppen nå ud til alle unge i kommunen. Og det skal gøres ved hjælp at store møder som f.eks. ungdomspolitiske konferencer og diskussioner i klubregi, fortæller han. Tommy Duun Mogensen mener, at der altid er behov for en ungdomspolitik, for uden er det sværere at gøre noget bedre. - Jeg har selv oplevet, da jeg startede i ungdomsskolen, at jeg godt kunne have brugt nogle retningslinier, som jeg kunne have brugt til at danne mig et overblik over, hvordan tingene så ud i kommunen, siger han og tilføjer, at disse retningslinier selvfølgelig ikke skal fungere som regler men som et redskab for foreninger og institutioner til at sikre de unge de bedste tilbud. Personligt ønsker Tommy Duun Mogensen en diskussion omkring klubmiljøet i kommunen. Han så gerne, at ungdomsklubberne blev etableret væk fra skolerne. - Ved at placerer klubberne væk fra skolerne, får man mere et ungdomsmiljø. I dag er det jo faktisk kun en juniorklub, siger han. Et andet område Tommy Duun Mogensen kunne forestille sig skulle diskuteres er SSP-området, hvor han gerne så foredrag og præventiv undervisning både i skole og ungdomsklubber. Styregruppen mødes for første gang primo august, hvor den første opgave bliver at fastsætte målgruppen for den kommende ungdomspolitik. Der har således været forslag fra alt mellem 10 og 25 år, fortæller Tommy Duun Mogensen, der dog selv mener, at målgruppen skal ligge mellem 12 og 20 år. Udover Tommy Duun Mogensen består styregruppen af: natteravn Henning Dahl Jensen, skolebestyrelsesformand på Jetsmark Centralskole Frank Østergaard, repræsentant for Folkeoplysningsudvalget Monica Tetens og Trine Bjerg (V) fra børne- og kulturudvalget.