Søger penge til sundheds-offensiv

Ældreplejen i Sindal Kommune søger midler hjem til et velfærds- og sundhedsinitiativ

SINDAL:Alle politikse instanser i kommunen har nu sagt god for, at ældreplejen forsøger at kradse penge hjem til et fire måneder langt projekt, der skal forbedre de ansattes sundhed og velfærd - med den formodede sidegevinst, at de ældre kommer til at opleve personale, som følerb sig bedre tilpas og har lidt ekstra overskud i hverdagen. Ældreplejen har lagt billet ind på 50.000 kroner fra Pulje til lokale aktiviteter - en fællespulje under Kommunernes Landsforening og fagforbundet FOA. - Vi forventer at få et svar på ansøgningen omkring 17. september, så vi kan gå i gang 1.oktober med projeket 1. oktober, oplyser sekretariatschef i Sindal kommune, Hans Paludan. Han påpeger, at ældreplejen egentlig ikke er ramt af store personalemæssige udskiftninger, mange har været ansat i en længere årrække, men at det fysisk krævende arbejde giver et relativt stort syfgefravær. Derfor skal de op til 20 medarbejdere efter en indledende samtale/undersøgelse kunne få 10 behandlingstimer til eksempelvis zoneterapi, kostvejledning, psykoterap, akupunktur og psykolog. Altsammen behandling som er tilknyttet behandlerfællesskabet Helza. Intet driftsansvar Da kommunalbetyrelsen forleden sagde god for, at man måtte søge om midlerne, dog uden kommunal garanti for, at Sindal kommune efter projektets udløb ville påtage sig et driftsansvar for en evt. viderførelse og udvidelse af ordningen, så den kommer til at omfatte alle medarbejderne, kastede det et par kommentarer af sig. Anne Marie B. Christensen (V) gav udtryk for, at det også var oplagt at benytte motionscenteret i forbindelse med rygtæning, mens Jette Sørensen (S) glædede sig overe, at medarbejderne havde sagt ja til at deltage. - Vi skal passe på, at der ikke skal laves et digert værk, der koster for mange ressourcer, advarede Niels Regnar Sørensen (T) med henvisning til, at det er kommunens eget sekretariat, der skal udarbejde en evaluering af projektet, når det løber ud.