Lokalpolitik

Søger skabelon for Aars' fremtid

Arla- grunden får mandag en hovedrolle, når borgere, erhvervsfolk atter skal søge at finde de bedste rammer for Kimbrerbyens udvikling

Fortiden som mejeri er bogstaveligt talt skubbet omkuld på Arlagrunden i Aars. Nu efterlyses gode ider til, hvad man skal bruge 28.000 kvadratmeter bygrund til. Foto: Martin Damgaard

Fortiden som mejeri er bogstaveligt talt skubbet omkuld på Arlagrunden i Aars. Nu efterlyses gode ider til, hvad man skal bruge 28.000 kvadratmeter bygrund til. Foto: Martin Damgaard

Af det gamle er der kun murbrokker tilbage. Af det nye står kun en let dis af drømme. Arlagrunden i Aars er med andre ord ganske klar til at få nye projekter lagt i mulden. Hele 28.000 kvadratmeter er grunden og dermed en smule større end banearealet, der nu er bebygget med blandt andet Kvickly og etageboliger. - Arlagrunden er et oplagt emner til mødet om den kommende masterplan for Aars. Det er jo en stor og central grund i byen, hvor de gamle bygninger nu er fjernet, siger planlægger hos Vesthimmerland Kommune, Merete Bach Thomsen. Ønsker borgeres idéer Mødet om masterplanen finder sted mandag aften i byrådssalen i Aars og er offentligt. Meget offentligt endda, fristes man til at tilføje. - Vi vil gerne klarlægge de ønsker og forventninger som både borgere og investorer har til byen. Vi vil gerne se det fremtidige behov for Aars, så vi kan planlægge ud fra det. Dermed kan vi også komme enkeltprojekter i forkøbet, der senere kan komme til byen, forklarer Merete Bach Thomsen. - Derfor håber vi også, at der kommer en del, og at vi kan få så mange ideer med som muligt, gør hun det klart. På mødet mandag aften er der samlet op på ideer fra arbejdsgrupper, der blev nedsat for lidt over en måned siden. Det er firmaet Cowiconsult der har samlet ideer og udspil og som præsenterer dem på mødet. Den tunge trafiks problem Af andre temaer, der kommer frem, er også trafikken gennem og uden om byen. - Der kommer en del tung trafik gennem byen, også gennem Himmerlandsgade. Det har undret os, at lastbilchauffører ikke oftere tager vejene uden om. Måske er det fordi mange af dem ikke kender byen, men kører efter GPS, der leder dem gennem hovedgaden, funderer planlæggeren. Derfor er man også begyndt at tænke lidt på en sydlig omfartsvej. Men der er også andre muligheder for at gøre luften lidt tyndere for udstødningsgas ned ad Himmerlandsgade. For eksempel kunne man jo flytte rutebilstationen ud til Arlagrunden, hvor den omfangsmæssigt snildt kunne ligge. "Offentlige formål" - Busstationens placering er et emne, der jævnligt dukker op. Og det er muligt at flytte den herud. Grunden skal bruges til "offentlige formål", heder det efter den sidste revision af kommuneplanen i 2009. Derfor kan rygter om, at der skal ligge en stor bilhandel på grunden - eller at Føtex eller Lidl er ved at pakkevarebilerne for at flytte til Aars - afkræftes. Indtil videre, i hvert fald. - Det kan ikke lade sig gøre, som kommuneplanen er. Men hvis der kommer en spændende plan kan byrådet tage sagen op igen og eventuelt ændre på de, siger Merete Bach Thomsen. Det er Sparekassen Himmerland der købte grunden efter at kommunen sagde nej tak. Ideer til at lave nyt rådhus her - som kommuneplanen giver mulighed for - blev skudt ned ved en byrådsdebat, og byrådet mente ikke at have penge til at købe en stor grund og så lade den ligge brak. Måske skole eller kontor - En tredie mulighed kunne være at bygge skole her. Aars Skole ligger jo klemt, fremhæver Merete Bach Thomsen som en anden mulighed. Især fordi prognoserne tyder på en stadig tilflytning til Aars, nævner planlæggeren. Sparekassen Himmerland har tidligere nævnt et ønske om at bruge området til erhvervsudvikling, for eksempel kunne kontorbygninger opføres. Noget kommuneplanen heller ikke umiddelbart giver mulighed for. Men igen: Kommer nogen med den gode alternative plan for området vil politikere og embedsmænd gerne lytte. Andre har nævnt mulighed for et idrætsanlæg med ny svømmehal, lidt af la Lanterne-projektet i Løgstør. Og nye ideer kan sagtens komme til. Måske er det en af dem man kan se spøge i disen over murbrokkerne på mejerigrunden en tidlig morgen.

Forsiden