Søger svar om kristendom og kirken

KETTRUP-GØTTRUP:10 havde været nok - men der er faktisk kommet 17 tilmeldinger til et kursus i Kettrup-Gøttrup Konfirmandstue, som handler om kristendom. Sognepræst Henning Smidt medvirker, og han er yderst tilfreds med tilmeldingen. - Det er vi vældige glade for, og det er en bred vifte af folk, så vi er spændte på at gå i gang, siger Henning Smidt. De lokale menighedsråd medvirker, og kurset strækker sig over seks aftener fra tirsdag 28. januar. Der blev gjort en del ud af at fortælle om kurset. Blandt andet blev der omdelt en folder sammen med kirkebladet, og heri blev det understreget, at kurset havde plads til alle og ikke kun dem, der trofast møder op i folkekirken hver søndag. Der er endda stadig mulighed for at komme med, forsikrer sognepræsten, og man behøver ikke bo i Kettrup og Gøttrup sogne. Kursets deltagere kommer med forskellige forudsætninger, men de har det til fælles, at de søger svar på de samme spørgsmål om kirkens rolle, Guds nærhed eller andre ting. - Nogle kommer for at få genopfrisket deres kristendomskundskab, mens andre vil udforske kristendommen nærmere, siger Henning Smidt. Han er overbevist om, at lignende kurser andre steder også vil kunne trække forholdsvis mange mennesker til. I Kettrup-Gøttrup Konfirmandstue bliver formen hyggelig og begynder med spis-sammen. Derefter vil Henning Smidt komme med et oplæg, så hver aften får sit eget tema. Det er så planen, at det skal diskuteres i små grupper, hvor der også drikkes kaffe. Der lægges op til en diskussion i plenum til sidst, hvis ellers deltagerne ønsker det. Henning Smidt kunne godt tænke sig, at der fortsættes ud over de seks kursusaftener, hvis tilstrækkeligt mange ønsker det.