Retspleje

Søger yngre personer

Landsretten skal have navne på 96 personer i Rebild Kommune, som kan virke i straffesager. Der er særligt brug for folk under 30 år

Forvaltningen opfordrer især personer under 30 år til at melde sig som domsmænd og nævninge. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Forvaltningen opfordrer især personer under 30 år til at melde sig som domsmænd og nævninge. Arkivfoto: Bent Jakobsen

For at få en alsidig og bredt sammensat liste, opfordrer formanden for det såkaldte grundlisteudvalg, Holger Pedersen, især personer under 30 år til at melde sig. Det er fra denne liste retten henter nævninge og domsmænd, og der skal fra Rebild indstilles 96 personer. Interesserede kan henvende sig til kommunens konsulent Pernille Bay Pedersen for nærmere oplysninger. Grundlisteudvalget er nedsat af byrådet og består foruden formanden af Gert Sørensen, Mette Flink, Hans Bjørn og Annette Søegaard. Nævninger og domsmænd kaldes under et for lægdommere og de medvirker i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere. Hvervet som lægdommer er såkaldt borgerligt ombud, som betyder, at det er en pligt, hvis man bliver udtaget til det. Nævninger og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger. Rebild kommunes grundlisteudvalg er begyndt på at udarbejde Rebild kommunes grundliste og opfordrer personer, der er interesserede i at komme på grundlisten, til at henvende sig til grundlisteudvalget, for på denne måde at hjælpe grundlisteudvalget med at opfylde kravene om en alsidig og repræsentativ grundliste. Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på for eksempel mænd og kvinder, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse. Opslag i hallerne Interesserede kan henvende sig til kommunen inden 8. februar. Grundlisteudvalget tager herefter stilling til, om de interesserede kan optages på grundlisten. - Vi er særligt interesserede i personer under 30 år henvender sig. Der er derfor fremsendt opslag til alle haller i kommunen for at få fat i denne aldersgruppe.

Forsiden