Turisme

Søges: Debat om turismen

Turistforeningen indbyder til møde for at få inspiration

FJERRITSLEV:Han Herred skal bevares som et naturskønt område, og samtidig skal turismen udvikles som indtægtskilde for lokalsamfundet. Dén balancegang er svær. Derfor vil Han Herreds Turistforening gerne have nogle bud på fremtidens lokale turistpolitik både fra foreningens medlemmer og fra andre interesserede. Mandag 13. januar er foreningen vært ved et møde på Fjerritslev Kro, hvor seks oplægsholdere med vidt forskellige indfaldsvinkler og synspunkter vil give deres besyv med. De seks er hoteldirektør Lise Emborg, borgmester Otto Kjær Larsen, regionplanlægger Anne Brix Studsholt, kommunalbestyrelsesmedlem Karl Aage Jespersen, journalist Mariann Stenholm og turistchef Jens Borre. - Vi anser turismen som en af de få udviklingsmuligheder - den eneste? - som egnens befolkning kan påvirke gennem en fornuftig turismepolitik. Det har stor betydning for alle kommunens beboere, at lokalsamfundet kan øge indtægterne i fremtiden, men samtidig skal vi tilstræbe en afbalanceret udvikling. Det er vigtigt at bevare Han Herred som et sted, hvor vi også i fremtiden gerne vil bo, skriver Turistforeningen i sin indbydelse. Mødet er det lokale indslag i den debat, som Nordjyllands Amt har lagt op til om fremtidens turisme både på lokalt og nordjysk plan. Interesserede kan tilmelde sig til Turistkontoret.

Forsiden