Søkort-arkiv håber stadig

FREDERIKSHAVN:Nordjyske politikere vil nu gå i flæsket på forsvarskommandoen for at få at vide, hvad man tjener ved at samle kort- og publikationstjenesten i Korsør. I øjeblikket håndteres de tre værns kortsektioner i Frederikshavn, Hjørring og Karup - og blandt de ansatte er der ikke en gnist af for-ståelse for, hvorfor opgaverne skal centraliseres - og da slet ikke et sted, der i forvejen ikke har opgaver af denne art. Selv om meget tyder på, at fusionen i Korsør er besluttet, håber de ansatte fortsat, at der ved mellemkomst af nordjyske politikere kan rejses så meget debat om sagen, at man får afdækket, om der overhovedet er gevinster ved manøvren. De ansatte lægger ikke skjul på, at de ser projektet som endnu et forsøg på at cementere Korsør som stedet, hvor ting udvikles - og Frederikshavn som stedet, hvor ting afvikles. Kampen mellem Flådestationerne i Korsør og Frederikshavn er blandt andet intensiveret af det forhold, at Korsør er inden for rækkevidde af hele den militære ledelse, mens Frederikshavn er placeret norden for lands, lov og ret og derfor langt sjældnere blander sig i strategiske lobby-aktiviteter overfor forsvarskommandoen. I går var nyvalgte nordjyske politikere på visit i Søværnets søkortarkiv på Flådestationen i Frederikshavn - og her fik de sagen oprullet. - Der er ingen tvivl om, at vi skal have denne sag kulegravet. Umiddelbart er der intet, der tyder på, at der er en gevinst ved denne centralisering, og da den åbenlyst ikke indgår som del af forsvarsforliget, så må vi have en forklaring fra forsvarsministeren, siger Bjarne Laustsen, S. Også nyvalgte Jacob Aksel Nielsen, K, vil følge sagen til dørs. - Hvis der er en økonomisk gevinst ved ændringen må vi have den frem i lyset. Det er jo afgørende, at der er gode argumenter for en flytning, siger Jacob Aksel Nielsen. Søkortarkivet i Frederikshavn ledes af navigationsmester Søren Aaen. Han er indkaldt til møde om sagen 1. marts.