Gymnasiale uddannelser

Sølle 800 kr. netto mere pr. elev på EUC Nordvest

I foråret 2007 sad vicedirektør Hans Chr. Jeppesen, EUC Nordvest, i møde om statstilskuddet THISTED: Hver gang en elev begynder på en gymnasial uddannelse bliver der udløst et tilskud fra Undervisningsministeriet til skolen, hvor eleven er tilmeldt. Den såkaldte taxameterordning. Jo flere elever, jo flere penge, - kort fortalt. Der er dog et misforhold mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. Og det var anledningen til, at Hans Chr. Jeppesen i foråret sad til mødet i Finansministeriet sammen med kolleger fra handelsgymnasierne, som uddanner HHX, - den erhvervsgymnasiale uddannelse, og de tekniske skoler, der uddanner HTX, - det tekniske gymnasium, og folk fra det almene gymnasium STX. Forskellen Anledningen til mødet var, fortæller Hans Chr. Jeppesen, at der er forskel på det statslige tilskud pr. elev, og at tilskuddet til HHX-studerende og HTX er lavere end til en elev på det almene gymnasium. - Tilskuddet til en elev på HHX-uddannelsen er på 40.600 kr., og det er 15.000 kr. mindre end tilskuddet til en elev på det almene gymnasium, og vi ønskede fra handelsskolerne at få en forklaring på det forhold, fortæller Hans Chr. Jeppesen. Analyse På mødet blev der forelagt en analyse af tilskuddet, og det er inddelt i tre kategorier. Hans Chr. Jeppesen fortæller, at tilskuddet til det almene gymnasium er højere, fordi den uddannelse har store udgifter til faglokaler som fysik, kemi og biologi, og de udgifter kan objektivt godt forklares, tilføjer han. Den anden forklaring til at udrede forskellen skal findes i de vilkår, der gælder for medarbejderne, og her har medarbejdere på det almene gymnasium bedre vilkår end på HTX og HHX, og så peger Hans Chr. Jeppesen for det tredje på, at der er en faktor for det større tilskud til det almene gymnasium, som af uforklarlige årsager ikke kan forklares. - Vi er fra HHX og HTX naturligvis interesseret i det forhold, og rettede en opfordring til ministeriet om, at få en nærmere redegørelse om netop det punkt. Småpenge Forhandlerne fra HHX og HTX gik dog ikke tomhændet fra mødet, omend Finansministeriets tilsagn om et øget tilskud pr. elev ligger i afdelingen for småting. Hans Jeppesen fortæller, at HHX og HTX har fået stillet i udsigt, at tilskuddet stiger 40.600 kr. til 44.100 kr. Men det er endnu ikke er vedtaget. Det vil først ske, hvis det samlede beløb bliver skrevet ind i Finansloven for 2008, og den bliver vedtaget i marts. - Det tilsagn givet os netto 800 kr. mere pr. år til hver enkelt elev. Resten bliver spist op af diverse stigninger i vores drift, siger Hans Chr. Jeppesen, der finder det urimeligt, at der skal være en så stor forskel på tilskuddene. - Et øget tilskud årligt på 5000 kr. ville være mere passende, mener han. Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk