Søllerød skrotter privat drift af plejehjem

København, fredag /ritzau/ Søllerød Kommune har ophævet kontrakten med selskabet Care Partner Danmark A/S om drift af et plejehjem og går tilbage til kommunal drift. Ifølge borgmester Erik Fabrin (V) er der to hovedårsager til, at kommunen har valgt at skrotte den private drift. Dels at Care Partner Danmark, der overtog driften, efter at ISS den 1. november 2002 ophørte med at drive ældreomsorg, ønskede at hæve prisen, dels at Care Partner Danmark ikke er økonomisk solidt. Søllerød Kommune har opsagt kontrakten per 1. marts i år, hvorefter kommunen overtager driften af plejehjemmet Frydenholm. ISS og Care Partner Danmark A/S skriver i en pressemeddelelse, at ledelsen i det ny selskab ikke kunne acceptere Søllerød Kommunes krav om, at en forlængelse af kontrakten til udgangen af 2006 var betinget af, at det kunne ske uden prisstigninger. /ritzau/