Sølv i kroppen kan være skadeligt

At gå rundt med sølv inde i kroppen i blandt andet indopererede proteser og implantater er ikke så harmløst, som hidtil troet.

Det viser et nyt ph.d.-projekt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Studiet, som læge og ph.d. ved Anatomisk Institut, Linda Jansons Locht står bag, viser for første gang, at metallisk sølv frigiver ioner fra overfladen. Det sker, når sølvet er i direkte forbindelse med celler og væv i en organisme, og sølv-ionerne påvirker de omkringliggende celler negativt. Sølv har siden oldtiden været kendt for at hæmme bakteriers vækst. Den antibakterielle effekt udnyttes fortsat i den medicinske verden i dag. Sølv bruges blandt andet i forbindinger til brandsår og som overfladebehandling på indopererede proteser og katetre. Resultaterne i det nye forskningsprojekt bygger på studier af små og store stykker sølv indopereret i mus. Organismens såkaldte "skraldemandsceller" sætter sig på sølvets overflade og hjælper til at frigive sølv-ionerne, som derefter transporteres rundt i kroppen i nerve- og karbanerne. Hos musene i studiet blev metallet transporteret til blandt andet nyrer og hjerne. Studiet er et grundstudie, som ikke siger noget direkte om effekten på mennesker. Men ifølge Linda Jansons Locht viser det, at sølv ikke er harmløst i organismen som hidtil troet. - Det er helt klart, at sølv vil gå i forbindelse med kroppen, men om sølv kan give hjerneskade eller nerveskade hos mennesker, kan dette grundstudie slet ikke belyse, siger hun. Hun mener dog, der er grund til at tænke sig om, før man bruger sølvholdige produkter på mennesker. Hun mener især brug af sølv som overfladebehandling af katetre, som indopereres i en patient for at dræne væske resten af livet, kan være betænkelige. /ritzau/