Horne

Sølvbryllup

Tirsdag: Irene og Finn Kjærsgaard Nielsen, Bakkedraget 18 a, Horne.