Lokalpolitik

Sølyst Camping nu på lovlig grund

Myndighederne går med til dispensation, men ejerne skal fjerne læplanter og lygtepæle

Sø­lyst Cam­ping vest for Nibe lig­ger idyl­lisk ud til Lim­fjor­den. Nu kan ejer­ne få lov­lig­gjort de yder­ste plad­ser med ud­sigt over van­det. Ar­kiv­fo­to

Sø­lyst Cam­ping vest for Nibe lig­ger idyl­lisk ud til Lim­fjor­den. Nu kan ejer­ne få lov­lig­gjort de yder­ste plad­ser med ud­sigt over van­det. Ar­kiv­fo­to

NIBE:Årelang usikkerhed om Sølyst Camping ved Nibe er ryddet af vejen. Campingpladsen får ikke lov til at udvide, men til gengæld får ejerne mulighed for at lovliggøre et areal med 50 pladser, som indtil nu har været i brug - stik imod naturbeskyttelseslovens bestemmelser. - Sagen har kørt i mange år, og som borgmester er jeg lykkelig for, at vi har fundet en fornuftig løsning, som tilgodeser alle parter i sagen. Campingpladsen og det dygtige unge par, som driver den, er sikret mange år i fremtiden, bemærker Nibes borgmester Jens Østergaard Madsen (V). Strandeng friholdes Ejerne af pladsen - Hans Jørgen og Berit Søndergaard - havde ønsket at få lov til at udvide både nordpå og østpå, men amtet og Skov- og Naturstyrelsen har sat hælene i. Det går ikke af hensyn til naturen - blandet andet er strandengen tilholdssted for knortegæs. Til gengæld har miljømyndighederne droppet en indsigelse imod, at Sølyst Camping benytter det nordligste område af pladsen. Det er omfattet strandbeskyttelseszonen, og må egentlig slet ikke bruges til camping. Men både Skov- og Naturstyrelsen og amtet går med til, at der kan opstilles telte og campingvogne i fire måneder af året. Dog med den tilføjelse, at ejerne af pladsen skal fjerne hække, lygtepæle og faste legepladsinstallationer i det område. - Campingpladsen ligger på et område, som ikke har de store muligheder for at udvide, og nu har vi fundet en løsning, som alle kan leve med, og hvor strandbeskyttelseslinien stadig respekteres, siger Niels Kr. Kirketerp (V), formand for amtets teknik- og miljøudvalg. At ejerne så skal til at fælde noget hæk og fjerne legeredskaber og lamper er til at leve med, mener han. - Så må de jo rulle en kabeltromle ud om foråret, tilføjer Niels Kr. Kirketerp. Naturen kan klare det Oprindelig var det Nibe Kommunes hensigt at vedtage en lokalplan, der gav mulighed for en udvidelse af den fjordnære campingplads, og Elin Møller (S), formand for teknisk udvalg i Nibe, lægger heller ikke skjul på, at hun stadig anser det for at have været den bedste løsning. - Vi skal jo i fremtiden leve mere af turisme, og i Nibe har vi jo ikke særlig mange sommerhuse, derfor ville det have været godt for Nibe med en udvidelse af campingpladsen. Nu må vi affinde os med, at der ikke kommer en udvidelse, men jeg har svært ved at se, hvordan en udvidelse ville have grebet forstyrrende ind i naturen, siger Elin Møller. Borgmester Jens Østergaard Madsen er i princippet enig i, at naturen kan klare en udvidelse af Sølyst Camping uden at blive spoleret. Men han hæfter sig ved, at amtet og Skov- Naturstyrelsen allerede har strakt sig langt. - Alternativet havde været en lukning. Pladsen er nemlig i forvejen lille, og hvis myndighederne havde stået fast på, at den ulovlige del af pladsen skulle nedlægges, så havde det givet et indhug på cirka 50 pladser. Det havde været en direkte trussel for eksistensgrundlaget, siger Jens Østergaard Madsen.