Sømænd mødte sømænd

Dannebrogs besætning besøgte Marineforeningen

FREDERIKSHAVN:Besætningen fra Kongeskibet dannebrog var forleden på besøg hos Frederikshavn Marineforening. Det er en tradition, marineforeningen påbegyndte i fjor for at synliggøre Marineforeningen og byen Frederikshavn over for Søværnet. Blandt de indbudte gæster var udover besætningen borgmester Erik Sørensen, næstkommanderende på Flådestationen, kommandørkaptajn Steen Pedersen, chefen for Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole, kommandørkaptajn Helge Christensen og viceborgmester Chris Sørensen. Besøget giver Frederikshavn marineforening lejlighed til at fortælle de unge mennesker om bord på Dannebrog, hvad Marineforeningen står for, lokalt som på landsbasis. Det fortalte formanden, Knud Erik Qvick, og sekretæren, Carl Frede Haugaard, om. Allervigtigst er overrækkelsen af en kammeratskabspris til et medlem af den menige besætning ombord på Dannebrog, en person udvalgt af besætningen selv. Prisen gik i år til skibstømrer ombord på kongeskibet, Nico Maretti, til daglig hjemmehørende i Nyborg. Efter et par timer i Marinehuset i Søndergade takkede besætningen ved næstkommanderende ombord på Dannebrog, orlogskaptajn Martin Mikkelsen. Senere på efteråret får Frederikshavn Marineforening et tilsvarende besøg af besætning og officerer fra Skoleskibet Danmark.