Aalborg

Sømand fanget med brækket arm

Marinebåre måtte hejses ned i lastrum for at bjærge den tilskadekomne.

Der skulle handles særdeles hurtigt, da en sømand på det gode skib "Beluga Revolution" i går ved middagstid faldt og brækkede sin ene arm i skibets lastrum. Der lød således meget høje klagehyl på grund af de voldsomme smerter fra den kvæstede sømand nede i bunden af skibet. Sømanden kunne på grund af den fysiske skade ikke selv klatre op via lejderen, og hans kolleger kunne heller ikke bakse manden op på grund af offerets smerter. Skibet ligger ved kaj på strækning 11 i Aalborg Havn, og det er ved tunnelbassinet ud for Gasværksvej 48. Måtte strække våben Mandens kolleger fik omgående slået alarm, og Falck ankom hurtigt til stedet for at komme manden til undsætning. Men redningskorpset måtte dog lige så hurtigt "strække våben" og erkende, at de ikke kunne komme sømanden til undsætning ved at hale ham op al den stund, at Falck ikke er i besiddelse af det nødvendige tekniske grej til at hejse ham op fra skibets bund. Udstyret bestod prøven Og det gode faglige samarbejde mellem Falck og Beredskabscenter Aalborg blev bevist i praksis, da sidstnævnte blev kaldt til assistance. Beredskabscentret er nemlig i besiddelse af en såkaldt marinebåre, og det var lige netop det udstyr, der skulle til for at komme manden til undsætning. Der er tale om en skålformet båre, hvor man har mulighed for at spænde en patient fast. Og udstyret bestod prøven med glans. Den kvæstede sømand blev hejst op til de ventende Falck-folk, der efterfølgende kunne køre manden til behandlig på Aalborg Sygehus.