EMNER

Sømandskirke på vej til arkivet

Fordøren ud mod Vestre Strandvej har været lukket og låst i længere tid, men det betyder ikke, at der ikke er kommet besøgende i Den svenske Sømansdskirke.

Der er mange herboende svenskere og i øvrigt også mange skagboer, der har været daglige gæster i kirken og som kender både bygningen og sømandspræst Lars Ryderstad rigtig godt. Og de ved, hvor "bagdøren," personaleindgangen, er, og selv om der skiltes med, at der alene er adgang for personale, er døren hele efteråret blevet brugt flittigt af mange andre - således også de seneste par uger, hvor Lars Ryderstad har været i gang med at pakke sømandskirken i flyttekasser. Han har haft hjælp af yderligere en medarbejder ved den svenske kirke i udlandet, Lars Lundgren, og ifølge Lundgren har det været godt, for ellers kunne det have knebet med at få alt pakket efter tidsplanen. En sidste snak Selv om kirken reelt har været lukket i lang tid, fordi den trinvise afvikling af sømandskirken siden slutningen af juni har betyder, at der ikke har været personale tilknyttet kirken og dens kaffestue, kommer der alligevel stadig en hel del besøgende ind via bagdøren for lige at få en - måske sidste - snak med sømandspræsten. - Med hensyn til arbejdsindsatsen netop nu havde det nok været mere effektivt, om det havde været andre end mig, der stod for det, men det ville ikke have været korrekt - det er mit ansvar, også selv om det absolut ikke er rart, siger Lars Ryderstad. Den endelige beslutning om at lukke sømandskirken i Skagen blev truffet i februar, og afviklingsplanen var, at kirken skulle lukke køkkenet og nedlægge stillingen som husmor/assistent. Det betød i praksis, at også det lille vandrehjem, der hører til kirken, blev lukket. Der måtte foretages vielser frem til udgangen af august, og holdes gudstjenere året år. Det sidste har dog været praktisk umuligt. Flyttekasser Lars Ryderstads kontrakt med SKUT, den svenske kirke i udlandet, udløber til nytår, og arbejdet med at fylde flyttekasser og få taget afsked med de mange, der har benyttet kirken og dens kaffestue, er hans sidste opgave i Skagen. - Lars Lundgren og jeg har nu været hele kirken og de øvrige bygninger, som hører til den, igennem og har fået udarbejdet en opgørelse over alt, hvad der er - og fået lavet en liste over de ting, der følger med, når de nye ejere overtager bygningerne, siger Lars Ryderstad. Tømmes ikke Det er langt det meste, der bliver tilbage i Skagen, og som følger med når en stiftelse under de svenske vestkystfiskeres organisation til nytår overtager kirken og de øvrige bygninger. - Der er også mange ting, som SKUT fortsat ejer, som bliver tilbage i Skagen. Det er ting, der naturligt hører til her, fordi den nye ejer også vil bevare sømandskirken som kirke og samlingssted. Det er for eksempel inventaret i kirkerummet og de mange bøger med avisudklip - med kirkens og dens brugeres historie, kan man sige - men det er ting, der bliver her på betingelse af, at der fortsat er kirke og forsamlingssted. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt, skal tingene afleveres til SKUT, fortæller Lars Rydestad. Det, der nu er pakket i flyttekassser, er hovedsagelig kirkebøger og materiale, der vedrører driften af kirken i de seneste 10 år, og andet, som det ikke vil være naturligt at lade overgå til brug for den nye ejer. For eksempel præstens messehagler. Den ene kommer med til SKUTs arkiv i Uppsala, og den anden er givet videre til en kirke i Sydafrika. Selv om bygningerne reelt først skifter ejer til nytår mødes repræsentanter for vestkystfiskerne og SKUT i Skagen torsdag 16. december for får ordnet det nødvendige papirarbejde i forbindelse med ejerskiftet. Nedskæringer Lars Ryderstad er, som nævnt, ansat ved kirken i Skagen frem til nytår. Hvad der skal ske der efter ved han endnu ikke. - Reglerne i SKUT siger, at når man har været præst i udlandet i 10 år, skal man være hjemme i Sverige i mindst et år, men da jeg jo stadig er på kontrakt, er det ikke noget vi er begyndt at drøfte. - Min kone, Kari, fik nyt arbejde i august. Det er i Lindkjöbing, og der er ikke umiddelbart en ledig præstestilling i byen eller omegnen, siger Lars Ryderstad. Om der så er eller bliver en ledig stilling som præst i udlandet, er det vanskeligt at vide netop nu. - Efter at den svenske kirke ikke længere er en statskirke, er det ikke godt med økonomien, fordi den taber medlemmer, og det er besluttet, at der skal skæres kraftigt ned flere steder i udlandet. SKUT vil sælge kirkebygningen i Hamborg og i halvere antallet af ansatte i Tyskland og i Spanien, og tidligere er sømandskirkerne i Gdynia i Polen og i Liverpool og Middlesbrough i England blevet lukket. Der er dag to svenske kirker i London, og det er på tale at lukke den ene, sømandskirken, fortæller Lars Ryderstad.