Brønderslev

Sømosedage gentages

Det sker i dagene 4.-6. september 2009

Sømosedagene bliver 4.-6. september. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Sømosedagene bliver 4.-6. september. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Sømosedagene gentages i 2009. Det sker i dagene 4.-6. september. Det fortæller idémanden Hans Jørgen Melvej. Der er netop holdt evaluering på Sømosedagene, der blev holdt 19.-21. september 2008 med Thorup Lokalhistoriske Arkiv og Arkivets Venneforening som tovholdere og Thorup Beboerforening, Thorup Aktivitetshus, Thorup Idrætsforening, Thorup Aktivitetsklub, Midtvendsyssel Amatørscene og Thorup Spillemændene som medaktører. 34 aktører deltog i evalueringen. Resultatet af dagene blev gennemgået, en video optaget under de 3 dag blev spillet, så man fik genopfrisket begivenheden. Under kaffen var de drøftelse af arrangementet samt, om det skal gentages i 2009. Overskuddet fra arrangementer er 33.365 kr. Hertil kommer private sponsorater indbetalt efterfølgende og øremærket til en videreførelse af Sømosedagene på 20.000 kr., så der reelt er indkommet 53.365. Man vedtog at uddele 13.000 kr. til de foreninger, som medvirkede i arrangementet og resten - 40.365 kr. - bliver hensat som en buffer til at sikre og udvikle kommende arrangementer. Sømosedagene 2008 blev besøgt af godt 3000 gæster og i alt 84 lokale beboere har på én eller anden måde deltaget i afviklingen. De 34 fremmødt aktører erklærede alle, at de gerne vil deltage i et nyt arrangement i 2009. Derudover er der kommet en række tilsagn om medvirken således, at et hold til afvikling af Sømosedagene 2009 er ved at være på plads. Ligeledes er nye tiltag til aktiviteter på tegnebordet for igen at give en god oplevelse til de mange, der elsker at komme i området og opleve mosens natur og kulturhistorie. Torsdag 23. april holdes det første planlægningsmøde i Thorup. Her dannes de forskellige arbejdsgrupper. - Tidligere og nye aktører er meget velkomne til at møde op og blive indrulleret som aktør, siger Hans Jørgen Melvej.