EMNER

Sømosen som ramme om ung kulturfest

Historien levendegøres for omkring 1400 lokale børn i august - med støtte fra kommunen

DRONNINGLUND:Børne- og kulturudvalget har sagt ja til at skyde 45.000 kommunale kroner i et nyt, kulturelt tiltag for omkring 1400 børn fra Dronninglund Kommune. Det drejer sig om et projekt, der er rettet imod børn fra børnehaven til og med folkeskolernes 4. klasse, som alle er inviteret til at deltage i arrangementet, der løber af stablen i Sømosen ved Dronninglund 23. og 24. august. Sømose-dagene er tænkt som en opfølgning på sidste års succes med "Skibet er ladet med...", hvor et sørøverskib gæstede Asaa Havn, og der har siden januar været arbejdet med projektet i en særligt nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra institutioner, skoler, Thorup Lokalhistoriske Arkiv og Dronninglund Bibliotek. - Formålet med arrangementet er dels at levendegøre historien, dels at give børnene en sjov og spæn-dende, kulturel oplevelse, siger tovholder på projektet, børnebibliotekar Bent Jørgensen. - Det vil vi gøre ved at genskabe nogle af bostederne inde i mosen i form af enkle kulisser og ved at "bemande" disse bosteder med lokale folk fra området og børn og unge, fortsætter Bent Jørgensen og tilføjer: - Ved bostederne vil der blandt andet blive lavet mad over åben ild, hvis vejret tillader det - ellers serveres "kold menu" - ligesom en spåkone spår i tarotkort, g en skærslipper går rundt med sin bør. En mand og en kone trækker også rundt med hest og æsel, og det demonstreres, hvordan man gravede tørv. - I selve mosen vil mosekonen (Petera Skovolm, red.) sidde i en båd i søen, der vil være ekkosang, og elverpiger vil danse. Og man kan også risikere at blive overfaldet af skovrøvere, bemærker Bent Jørgensen videre. Han kan tillige berette, at p-pladsen ved Sømosen begge dage vil være omdannet til en markedsplads med masser af liv, hvor en gøgler optræder, og hvor der er boder med forskellige aktiviteter, ligesom H.C. Andersen i skikkelse af Bjarne G. Nielsen vil optræde i teltet og i det hele taget indgå i livet på markedspladsen. Derudover vil amatør-skuespillere fra Thorup optræde som nogle af H.C. Andersens eventyrfigurer, ligesom Hjallerups gamle eventyrslot i forbindelse med Sømose-dagene også kommer til ære og værdighed som h.C. Andersen-kulisse. Børnene køres til Sømosen i busser, hvor de er der enten en formiddag eller en eftermiddag på én af de to dage, og der vil tirsdag 23. august også være et aftenarrangement med blandt andet gøglere, musikalsk underholdning, kaperkørsel og lidt blandet godt til maven.