EMNER

Søndagen blev en mærkedag i Dorf Kirke

Naturkatastrofen i Asien kastede også sine lange skygger til Dorf ved festgudstjenesten for nybyggeriet

DORF:Nybygningerne til Dorf Kirke blev indviet i går ved gudstjenesten, Hellig 3. Konger, hvor provst Jens Jacob Kaufmann Jensen prædikede. Det var en gudstjeneste, som både markerede det festlige ved en indvielse, men som andre gudstjenester landet over var præget af naturkatastrofen i Asien. Provst, Jens Jacob K. Jensen, fortalte historien om de tre vise mænd fra Østerland, en fra Europa, Afrika og Asien, en ung, en midaldrende og en gammel, der ved den lysende ledestjerne fandt frem til det nyfødte jesusbarn, og om hvordan det fik ondskaben hos Kong Herodes til at blusse op, så han forlangte alle Bethlehems drengebørn under to år slået ihjel. - Man kan spørge, hvorfor Gud ikke forhindrer det onde? Selvom det i dag er en festdag kan kirken ikke undgå at kredse om naturkatastrofen i Asien. Vi kan ikke give skylden til mennesker. Hvordan forholder vi os så til sådan en katastrofe? Hvordan kan Gud lade sådan noget ske? - noget fyldestgørende svar får vi ikke. Måske en stump af svaret findes i det forhold, at Gud blev menneske i det lille barn, gjorde sig sårbar og blev menneske for at dele vore skrøbelige og udsatte livsvilkår. Det er en gåde, som ikke har en forklaring, og hvis løsning må henføres til Gud i fortrøstning om, at Jesus er hos os - som lyset i mørket. Vi vil bede for de omkomne, savnede, deres pårørende, hjælpearbejdere og alle dem, som støtter - men først og fremmest skal vi bevare troen". Efter gudstjenesten blev kirkens nye og lyse lokaler taget i øjesyn, og både kirkens præst, Poul Krabbe-Poulsen, tidligere formand for Dorf Menighedsråd Hanne Kristensen samt formand for det nye, sammenlagte menighedsråd for Dorf og Dronninglund, Frits Danielsen, udtrykte glæde ved de nye lokaler. Et nyt samlingsrum Kirken har fået tilført en helt ny velfærdsbygning, så graver Susanne V. Andersen har fået sir eget kontor. Der foruden består bygningen af omklædnings- og badefaciliteter og toilet, så også kirkegårdshjælperen får ordnede arbejdsforhold. Indgangen til kirken, våbenhuset, var før ombygningen et mørkt rum at komme ind i med et kapel til den anden side. Dette kapel er nu nedlagt og inddraget til et lyst og åbent rum, hvor den gamle indgang til kapellet nu fremstår som et stort og elegant glasparti. Indgangsrummet vil kunne bruges til samlingssted, som bl.a. kirkekaffe efter gudstjenesten. Nybygningerne er tegnet af arkitektfirmaet A/S Brøgger, Fjellerad og udført af J. E. Byg i Flauenskjold. Samtidig benyttede menighedsrådet lejligheden til at markere graver Susanne V. Andersens 10 år jubilæum, og der blev fra flere sider udtrykt ønske om, at hun vil fortsætte mange år endnu, og at man i Dorf kan glæde sig over lange ansættelser. Således har organist Jørn Wulf gjort tjeneste i 19 år og kirkesanger Flemming Sørensen i 18 år.