Søndags-åbent hos AVV

BRØNDERSLEV:Fra søndag vil der være søndags-åbent på Affaldsselskabet Vendsyssel Vests genbrugsplads på Enggårdsvej i Brønderslev. Til gengæld er der ikke længer søndags-åbent på genbrugspladsen, Stadevej 140 i Brønderslev, som der har været i et par år. Ændringen er en følge af, at genbrugspladsen på Stadevej udvides til også at være et sted, hvor virksomheder kan aflevere affald. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at flytte søndags-åbningen til Enggårdsvej. Det har været en succes med søndags-åbning påStadevej.Mange har benyttet pladsen denne dag, da de ikke har haft mulighed for at komme på genbrugspladsen med affald på hverdage eller lørdage.