Søndagsåbent på biblioteker UDLÅN: Forsøg var en succes. Derfor skal hovedbiblioteket og Haraldslund Bibliotek holde søndagsåbent i vinterhalvåret

Søndagsåbent på bibliotekerne har været så stor en succes, at der er basis for at holde åbent hver søndag i vinterhalvåret. arkivfoto

Søndagsåbent på bibliotekerne har været så stor en succes, at der er basis for at holde åbent hver søndag i vinterhalvåret. arkivfoto

AALBORG:Lånerne er så glade for at låne bøger om søndagen på hovedbiblioteket og Haraldslund Bibliotek, at de også skal have den mulighed fremover. Det indstiller skole- og kulturforvaltningen til politikerne, som tager stilling til spørgsmålet tirsdag. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) er på forhånd positiv over for forslaget, og alt tyder på, at resten af skole- og kulturudvalgsmedlemmerne er enige. Fra september sidste år til udgangen af april i år blev der gennemført et forsøg på de to biblioteker, der lukkede dørene op for lånerne om søndagen. Forsøget var så stor en succes, at der er basis for at gøre ordningen permanent i vinterperioden fra oktober til og med marts, lyder vurderingen. - Jeg synes, at de to biblioteker skal indrette åbningstiderne efter, hvornår folk har fri. Det giver mulighed for, at hele familien kan følges ad til biblioteket, siger Nils Bell. I forsøgsperioden på otte måneder besøgte 16.030 personer hovedbiblioteket om søndagen. Det betyder, at der i gennemsnit var 517 lånere hver søndag. De lånte i gennemsnit knap to bøger, cd"ere eller lignende hver, og det var omkring halvdelen af, hvad der blev lånt om lørdagen. På Haraldslund var et ikke muligt at tælle antallet af lånere. Men der blev udlånt 6929 enheder, hvilket svarede til et udlån om søndagen på i gennemsnit 230. Bibliotekerne har konstateret, at mange børnefamilier har benyttet sig af muligheden, mens der også var mange avislæsere og unge, der ville benyttet bibliotekernes computere. Servicen har ikke været så god om søndagen som på hverdage, da der ikke har været så mange ansatte på arbejde på søndage, men det har ifølge bibliotekerne ikke været et problem. Søndagsåbent er udgiftsneutralt for kommunen, da åbningstiderne på hverdage reduceres en smule. Bibliotekerne forventer i øvrigt, at der kommer endnu flere lånere om søndagen, når ordningen gøres permanent, for der går tid, inden alle har fundet ud af, at det kan lade sig gøre at benytte bibliotekerne om søndagen.