Lokalpolitik

Søndagslukning er i spil

Genbrugspladsernes søndagsåbning er til debat, når AVVs bestyrelse skal finde besparelser

100.000 borgere besøger årligt genbrugspladserne i Hjørring og Brønderslev om søndagen - alligevel indgår søndagslukning i overvejelserne, når bestyrelsen for AVV skal have de økonomiske ender til at nå sammen. Arkivfoto

100.000 borgere besøger årligt genbrugspladserne i Hjørring og Brønderslev om søndagen - alligevel indgår søndagslukning i overvejelserne, når bestyrelsen for AVV skal have de økonomiske ender til at nå sammen. Arkivfoto

Genbrugspladserne skal være lukket om søndagen, og det er slut med afhentning af storskrald. Sådan lyder nogle af de spareforslag, som bestyrelsen for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest skal tage stilling til mandag. Formand for Forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune, Jens Fjendbo Jensen, afviser dog både forslaget om søndagslukning og ophør af storskraldsordning. Brønderslev og Hjørring kommuner ejer affaldsselskabet, og byrådet i Brønderslev har i august godkendt affaldsselskabets forslag til budgettet for 2009. Men udvalget for Teknik og Veje i Hjørring Kommune forkastede i november budgetforslaget og meddelte i 11. time, at affaldsselskabet skal klare sig for det samme beløb i år som i fjor. Reelt betyder det en besparelse på godt 2,4 mio. kroner. Udvalgsformand Jens Fjendbo Jensen mener ikke, at søndagslukning og ophør af storskraldsordning er spiselige spareforslag. - Disse besparelser finder jeg ikke acceptable. Søndagsåbent på genbrugspladserne er en af kerneydelser i AVV, og den er borgerne særdeles glade for. AVVs tal viser da også, at 100.000 borgere årligt besøger de i alt seks genbrugspladserne om søndagen i Brønderslev og Hjørring kommuner. - Jeg mener også, at afhentning af storskrald fra private husstande er en kerneydelse, som jeg bestemt ikke vil stemme for at give afkald på. Den ordning gør især ældre borgere og dem der ikke selv har bil brug af, tilføjer Jens Fjendbo Jensen. Formanden har indkaldt til møde i Forsyningsudvalget for Brønderslev Kommune fredag, hvor spareforslagene skal drøftes. Jens Fjendbo Jensen er næstformand i AVVs bestyrelse, hvor han skal repræsentere Brønderslev Kommunes synspunkter. - Jeg lægger meget vægt på, at vi i Brønderslev Kommune har et godt og konstruktivt samarbejde med Hjørring Kommune. - AVV er en særdeles veldrevet virksomhed, som giver borgerne en rigtig god service og har en fornuftig personalepolitik. Derfor er det vigtigt for alle parter, at vi kommer godt ud af denne situation, understreger Jens Fjendbo Jensen. - Jeg så allerhelst, at Hjørring Kommune vedtog budgettet - det budget der er godkendt af Byrådet i Brønderslev i august. Der er ikke tale om et ekstravagant budget. Det ligger helt i forlængelse af den hidtidige drift - dog er der indregnet en ny genbrugsplads i Løkken, samt foretaget lønfremskrivninger. - På vegne af Brønderslev Kommune er jeg selvfølgelig indstillet på at lytte til Hjørring Kommunes synspunkter og ønsker. Og de må ligeledes lytte til vores ønsker. Jeg håber, at vi kan finde en løsning, så vi fortsat kan yde en rigtig god service fra AVVs side, og medarbejderne fortsat kan være trygge i deres ansættelse hos os. Når AVV er så veldreven en virksomhed som tilfældet er, skyldes det dygtige medarbejdere, og det er vigtigt at have en stabil kurs i AVV for at fastholde de dygtige medarbejdere. Bestyrelsen for AVV skal mandag nå frem til et nyt budgetforslag, der siden skal drøftes i begge byråd. - Og det haster, for 2009 er jo påbegyndt - det er første gang vi er i denne situation, tilføjer Jens Fjendbo Jensen.