Binderup

Søndagstravetur langs trampesti

Sporenes Dag får en lokal aflægger i Kirketerp og Byrsted

Trampestien mellem Kirketerp og Byrsted går langs Binderup Å. Broen over åen er blevet populært mødested for områdets unge, her fotograferet ved indvielsen sidste sommer. Privatfoto

Trampestien mellem Kirketerp og Byrsted går langs Binderup Å. Broen over åen er blevet populært mødested for områdets unge, her fotograferet ved indvielsen sidste sommer. Privatfoto

Det landsdækkende arrangement søndag med Sporenes Dag får også en lokal aflægger i Kirketerp og Byrsted. Her inviteres alle interesserede på en opdagelsestur langs den nyanlagte trampesti langs Binderup Å mellem de to byen, en samlet vandretur på omkring tre kilometer. Deltagerne opfordres til at tage solide vandresko på til vandreturen, der indledes vest for Kirketerp by, hvor Kirketerpvej krydser Binderup Å. De første 900 meter på sporet langs Binderup Å går på præstegårdens jord, hvorfra der er en flot udsigt til Veggerbys gamle middelalderkirke. Binderup Å har sit udspring øst for Hjedsbæk og udløb i Limfjorden. Åen havde tidligere vand nok til at drive flere vandmøller. Blandt dem er Kalstrup Mølle, som turdeltagerne kan se på første del af turen. Efterfølgende krydser sporet Binderup Å ved en nyanlagt gangbro og fortsætter langs den østlige nordpå. Herfra kan deltagerne se resultatet af driftige folks indsats for en afvanding af Hjeds Sø år tilbage. I den forbindelse blev Binderup Å rettet ud mellem Kirketerp og Kalstrup. Flere steder langs den resterende del af trampestien mod Byrsted står der langs åen elletræer, plantet af amtets folk for at skygge og dermed skabe køligere vand for fiskene i åen. Trampestien eller sporet følger Binderup Å til man kommer til en bæk midtvejs mellem Kirketerp og Byrsted. Bækken benævnes lokalt Hvarrisbækken. Den følges på en strækning på 400 meter, inden resten af sporet ind mod Byrsted følger et markskel. Søndagens travetur slutter ved den nye pumpestation i Byrsted. For søndagens glade vandrere er der også mulighed for at indlede turen langs trampestien fra Byrsted med endepunkt i Kirketerp. Der kan læses mere om arrangementet søndag på hjemmesiden www.spor.dk.