Brønderslev

Søndergade indvies

Der arbejdes til det sidste med at blive klar til indvielse i dag.

Søndergade blev færdig til tiden. I dag - 1. september - indvies gaden. Det sker klokken 13, og det er formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen, der sammen med formand for forsyningsudvalget, Jens Fjendbo Jensen, foretager den officielle indvielse. Der arbejdes til det sidste med at få vejen klar. Fredag blev der asfalteret, og det fortsætter i dag. Ligeledes plantes de sidste alletræer i dag. - Tidsplanen holdes. På et borgermøde i foråret blev Søndergade lovet færdig til 1. september, og i dag sker så indvielsen. Det er anden og sidste etape af Søndergade, der nu er færdig. -Første etape er lavet for nogle år siden. For at følge planen skulle Bredgade renoveres, og ny anden etape af Søndergade. -Af indfaldsveje mangler vi stadig Nørregade. Men her må vi afvente placering af hal, sundhedshus med mere, siger Karsten Frederiksen. Prisen for Søndergade-renoveringen har været 2,6 mio. kr. for det over jorden og ca det dobbelte for det under jorden. -Når Søndergade skulle renoveres, hænger det sammen med, at ledningsnettet var meget dårligt. Ved at udskifte ledningsnettet, kan der spares mange penge i vedligeholdelse.