Skolevæsen

Søndre har lukket for Arto

Skolerne har vidt forskellige holdninger til deres elevers brug af chat

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skoleleder Elo Nielsen mener, det er skolens opgave at hjælpe eleverne til at blive lidt klogere på de farer, der lurer. ARKIVFOTO: PER KOLIND

HOBRO:De store elever på Søndre Skole i Hobro kan ikke længere chatte på børneinternetsiden Arto.dk i frikvartererne. Skolen besluttede nemlig i foråret at lukke for det populære chatsted. Om baggrunden siger inspektør John Schulz: - Vi havde nogle episoder med nogle store store piger, der var hårde ved hinanden gennem Arto - det var på kanten af noget, der skulle politianmeldes. - Det forstyrrede undervisningen, så lærerne skulle bruge meget tid på at rede trådene ud bagefter. Efter rådgivning fra kommunens it-afdeling fik vi lukket siden, fortæller Schulz. Hvis beslutningen om stop for Arto på Søndre skal ændres, kræver det, at skolebestyrelsen er med på idéen. Rosendalskolen På Rosendalskolen har eleverne slet ikke adgang til skolens computere i frikvartererne. - Jeg synes det er vigtigt, at eleverne bruger deres frikvarterer på at ”chatte” med deres kammerater i virkeligheden, så de får et netværk med dem - i stedet for at de sidder ensomt og chatter over internettet med venner langt væk, siger Rosendalskolens SSP-kontaktlærer, Annika Holmberg. Hendes holdning er, at Arto og lignende chatsider i udgangspunktet er vældig gode og spændende medier, men at de rummer farer, som eleverne skal lære at kende. Derfor har Rosendalskolen hægtet sig på SSP-udvalgets kampagne om sikker chat, som Red Barnet har lavet. Elever fra 4. til 8. klassetrin vil blive undervist i, hvad de kan risikere på nettet, og hvad de skal holde sig fra. 10. klasse skolen 10. klasse skolen på Kirketoften (hvor eleverne er i alderen 16-17 år) havde sidste skoleår problemer med, at elever truede og mobbede hinanden via internettet. Det har dog ikke fået skoleledelsen til at lukke for elevernes adgang til chatrooms i skoletiden. - Vi vil hellere bruge dialog - snakke med eleverne om det uhensigtsmæssige i at mobbe. De skal nå til en erkendelse af, at det de skriver - for dem måske lidt sjovt og hurtigt, men lige på og hårdt - har en effekt på modtageren, siger skoleleder Elo Nielsen. Han peger på, at hovedparten af skolens elever har masser af mulighed for at komme på Arto og andre chatrooms i fritiden. Den tid, de bruger på skolen på nettet, er kun en brøkdel af de unges samlede internetforbrug. - Ligesom mobiltelefonen er internettet kommet for at blive. Jeg mener, vores opgave er at hjælpe eleverne til at blive lidt klogere på de farer, der lurer, siger Elo Nielsen. Søbakkeskolen På Søbakkeskolen i Handest er det kun de ældste elever i 7. klasse, der må bruge computerne i frikvartererne. Skoleinspektør Johnny Kræmer Jensen har opgjort, at der er en håndfuld ud af 20 i 7. klassen, der bruger chatrooms. - Vores it-vejleder snakker med børnene om, hvordan de skal tackle at være på nettet. Vi har ikke i skoleregi haft problemer med, at der foregår noget på nettet, som børnene ikke vil stå model til, siger Johnny Kræmer Jensen. Skolen vil hellere lære eleverne at tackle nettets faldgruber frem for at forbyde børnene at gå på chatrooms, forklarer Johnny Kræmer Jensen. Han deltager i de forældremøder, der holdes for tiden, for at tale om skolens anti-mobbeplan og om, at forældre skal være med ”over skulderen”, når deres børn chatter. Hvornum Skole Peter Bo Christensen er inspektør på Hvornum Skole, der har elever fra 0. til 7. klasse. Kort inden NORDJYSKE ringede ham op for at høre skolens holdning til børns brug af chat, havde emnet været oppe at vende på lærerværelset. - Jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge Arto til i en skolesammenhæng. Hvis der kan lægges en blokering ind på skolens computere, synes jeg det er fint. - Jeg mener, vores computere skal bruges i undervisningen - til informationssøgning, til regneark og til kommunikation med andre lande, lyder det fra Peter Bo Christensen.