Søprojekt danner skole

Vilsted Sø indviet af miljøministeren

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

En del af 1700 der var mødt op til indvielsen fik lov at prøve nogle af de nye både i søen. foto: jens morten

VILSTED:- Danmarkshistoriens næststørste naturgenopretningsprojekt - genetableringen af Vilsted Sø - har givet en bunke erfaringer, der vil blive flittigt benyttet ved kommende naturgenopretningsprojekter. Og dem bliver der mange af. For på den finanslov, som vedtages på tirsdag, er der afsat 700 millioner kroner alene til det formål. Det fastslog miljøminister Connie Hedegaard, da hun i går indviede søen i Vilsted i overværelse af 1700 gæster. Genetableringen af Vilsted Sø er et projekt under Vandmiljøplan 2, og Connie Hedegaard glæder sig over de mange gode erfaringer, der er høstet i Vilsted. - Dem vil vi givetvis kunne bruge fremover, sagde Connie Hedegaard på festpladsen ved søbredden, hvor hun glædede sig over, at Limfjorden undgår godt 200 tons kvælstof årligt på grund af en nye sø. At skåne Limfjorden for de store mængder kvælstof er den egentlig årsag til millioninvesteringen i den nye sø, men i tilgift har man fået et næsten 1000 hektar unikt naturområde. I en kaliber som Vejlerne i den østlige del af Han Herred, der - i lighed med søen i Vilsted - også ejes af Aage V. Jensens fonde. Men i modsætning til Vejlerne, der er et afspærret naturreservat, skal Vilsted Sø bruges. Der er mulighed for sejlads, fiskeri og jagt på søen, som omfatter knap 10 kvadratkilometer. Det gør den til Danmarks næststørste naturgenopretningsprojekt - kun overgået af Skjern Å-projektet. Dyrt projekt Det har kostet 66 millioner kroner at genskabe søen, hvoraf Aage V. Jensens Fonde har bidraget med opkøb af arealer for 21 millioner kroner. Desuden har fondene givet tre millioner kroner til et fugletårn, to handicapbåde og restaureringen af Ranum Søhus. Nordjyllands Amt har spenderet fem millioner kroner på søprojektet. Staten - i form af Skov- og Naturstyrelsen - har bevilget 37 millioner kroner til genetableringen. Indvielsen i går formede sig som en festdag. Udover indvielsen af selve søen var der også indvielse af de naturruter, der er lagt i det naturskønne område. Primus motor på hele projektet, landskabsinspektør Martin Nissen Nørgaard, Nordjyllands Amt, var glad - og lidt stolt - da han stod og kiggede ud over søen efter indvielsen i går. - Jeg synes, det er helt fantastisk, lød det fra Martin Nissen Nørgaard, der også fortsat kan beskæftige sig med søen. Han har fået arbejde på Buderupholm Statsskovdistrikt, som får ansvaret for søen efter nytår, når amtet lukker og slukker. Selvom søen i går blev indviet, er den endnu ikke helt fyldt med vand. Der mangler fortsat omkring 40 centimeter, men en tør sommer og et uheld med den prop, der skulle sørge for, at vandet blev i søen, gør, at der går en rum tid, før søen står helt klar.