Sæby

Søredning uden resultat

Hele to personer så mandag eftermiddag en rød nødraket stik øst for Sæby Havn, formentlig i Læsø Rende. En af dem henvendte sig til politiet, som gav sagen videre til Søværnets Operative Kommando. Der blev sendt et flådefartøj til området, men der var ingenting at se. En teori går ud på, at der kunne være tale om et fly med rødt blindende lys.