Grækenland

Søredningsfartøj solgt

Nordjylland, bygget i sin tid af Frederikshavn Værft, får fremtid i det græske øhav

FREDERIKSHAVN:Det 35 år gamle søredningsfartøj Nordjylland, hjemmehørende i Skagen, men med fast adresse på Flådestation Frederikshavn, er af ejeren, Ministeriet for Fødevarer og Fiskeri, blevet solgt til en fremtid i det græske øhav. Skibet er netop blevet bugseret over i den civile del af havnen i Frederikshavn forud for onsdagens overdragelsesforretning til selskabet Spirit Interprices Corp. Trust Company Complex. Specialkonsulent Jacob Jersild, Fiskeridirektorartet, oplyser, at salget af Nordjylland skal ses som led i den ressourcetilpasning og bedre udnyttelse af materiellet, som en redegørelse fra Finansministeriet for et par år siden lagde op til. - Skibet har været ude af drift og til salg siden 1. januar 2001, tilføjer Jacob Jersild. De fire tilbageværende skibe indenfor de kombinerede tjenester af bugsering og redningsopgaver og uden fast station varetages af skibene Vestkysten og Nordsøen i primært områderne af samme navn. I de indre farvande af Havørnen og af kontrolfartøjet Viben. Nordjylland blev bygget på Frederikshavn Værft & Tørdok i 1967. Det er på 594 bruttoregisterton. I 1987 fik det ny maskinkraft i form af to Alpha-motorer. Den maksimale fremdrift lyder på 14 knob. Med den græske overtagelse af Nordjylland følger indregistrering på Majuro, Marshall Islands - øgruppen i Stillehavet, der også tæller Hawaii.