Lokalpolitik

Søren Grøn vil have klagesag op igen

Nu vil Naturklagenævnet vide, om kommunen modtog hans klage rettidigt

Der er ikke meget tilbage af den tidligere købmandsbutik på Slettestrandvej 136, mens det bevaringsværdige hus endnu står tilbage. Projektfirmaet Jammerbugt Ejendomme A/S vil her opføre ni lejligheder, tegnet af KS Arkitekter fra Aalborg. foto: per kolind

Der er ikke meget tilbage af den tidligere købmandsbutik på Slettestrandvej 136, mens det bevaringsværdige hus endnu står tilbage. Projektfirmaet Jammerbugt Ejendomme A/S vil her opføre ni lejligheder, tegnet af KS Arkitekter fra Aalborg. foto: per kolind

SLETTESTRAND:Kommunalpolitiker og hotelejer Søren Grøn (KD), Slettestrand, er nok en gang gået til Naturklagenævnet med sin klagesag fra i sommer. Hans klage, som går på Fjerritslev Kommunes landzonetilladelse til et nybyggeri og dermed fjernelsen af et bevaringsværdigt hus på Slettestrandvej 136, blev i oktober afvist i Naturklagenævnet med den begrundelse, at klagen var indsendt for sent og derfor slet ikke kunne behandles. Men Søren Grøn har gjort nævnet opmærksom på, at han havde sendt sin klage ind til Fjerritslev Kommune i juli, inden fristens udløb, og han har derfor bedt nævnet om at genoptage sagen. Nu har Naturklagenævnet så skrevet til Fjerritslev Kommune og bedt om en nærmere forklaring om forløbet. Fjerritslev Kommune har tidligere meddelt, at man betragter sagen som afsluttet. Der er da også givet byggetilladelse til projektet, og nedrivningen af den tidligere købmandshandel på grunden er tilendebragt, mens det bevaringsværdige hus endnu står.