EMNER

Søren Ryges fantastiske fortællinger og andre tilbud

Sø­ren Ryge er blandt for­år­ets fo­re­drags­hol­de­re ved Hor­ne-af­te­ner­ne. ar­kiv­fo­to

Sø­ren Ryge er blandt for­år­ets fo­re­drags­hol­de­re ved Hor­ne-af­te­ner­ne. ar­kiv­fo­to

LIV:Historiebøger er fyldt med beretninger om konger, politikere og andre folk, som ragede langt op i historielandskabet, men der er også foredragsholdere og andre fortællere, som beretter om ganske almindelige menneskers liv. Få er som Søren Ryge kommet ind på livet af sådanne mennesker, og har viderebragt fantastiske historier om livsmod, arbejdsglæde trods kamp og hårdt arbejde. Tirsdag 27. februar holder Søren Ryge foredrag på Horne Ungdomsskole. Foredraget er at af de mange vintertilbud, som menighedsrådene i Horne og Asdal sogne har udsendt med årets første kirkeblad. Foredraget er et fællesarrangement, men allerede 29. januar er ungdomsskolen på banen, idet skolens Xplorer-hold kommer i Menighedshuset Tornbyvej 14 og fortæller om deres oplevelser og erfaringer fra en rejse til Nigeria. Formanden for Dialogcentret i Århus, Jens Linderoth kommer samme sted 13. marts for at fortælle om sekter i Danmark. Menighedsrådene står også bag fordragsrækken Horneaftener, og herunder dukker biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg op 13. februar i Missionshuset for at fortælle om præsterne Kaj Munk og K.L. Aastrup. Der er også tilbud om møder for ældre på eftermiddage, og her lægges sæsonen ud 7. februar i Menighedshuset med filmen Jeg en gård mig bygge vil. Den handler om hverdagsliv på en gård, i husmandsforeningen og i et lokalsamfund. Det er samtidig en fortælling om et år-hundrede med stor udvikling og mange radikale ændinger.