Søren Thomsen forlader Spæncom

Fhv. koncernchef i FLS Industries ny direktør

Ledelse 1. november 2002 07:00

AALBORG: Spæncoms økonomiske nedtur de seneste to år koster nu Søren Thomsen jobbet som virksomhedens administrerende direktør. Søren Thomsen, der i adskillige år har ledet betonkoncernen fra afdelingen i Aalborg, erstattes 1. december af Peter Assam, tidligere koncernchef i FLS Industries. Koncernens bestyrelse begrunder direkte direktørskiftet med den negative økonomiske udvikling, selskabet har oplevet de seneste to år. Seneste regnskabsår sluttede med et nettounderskud på 7,7 mio. kr. mod et overskud på knap 30 mio. kr. året forinden. I indeværende år forventes der et beskedent positiv resultat. - Vi har haft nogle vanskelige år og er kommet ud med dårlige resultater. I bestyrelsen finder vi, at der var behov for ledelsesmæssigt at få tilført fornyede kræfter. Det kombineret med muligheden for at ansætte Peter Assam, som allerede kender vores virksomhed, er baggrunden for ledelsesskiftet, forklarer Spæncoms bestyrelsesformand, Frederik Ipsen. Søren Thomsen, der har været ansat i virksomheden i 15 år, fratræder efter gensidig overenskomst, og Ipsen oplyser, at det hele er foregået i "god ånd". Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Thomsen. Peter Assams opgave bliver ifølge bestyrelsesformanden at bringe overskud tilbage på Spæncoms bundlinie, men han afviser helt, at der i forbindelse med direktørskiftet er planer om at indføre en ny strategi for selskabet. For halvandet år siden tog Spæncom fat på at indføre et nyt koncept, som brød med virksomhedens hidtidige status som underleverandør. For at øge produktiviteten på de ialt fire fabrikker bekyndte man at markedsføre komplette fabrikker. Herved optrådte Spæncom reelt som totalentreprenør og kom dermed i direkte konkurrence med sine hidtidige kunder i entreprenørbranchen. Peter Assam forlod i august posten som koncernchef hos FLS Industries, der i øvrigt ejer 34 pct. af Spæncom, men har sat aktieposten til salg. Frederik Ipsen anfører, at det ikke er på foranledning af FLS, at Assam er blevet ansat. FLS har dog som de øvrige aktionærer været enige i valget. Selv ser Peter Assam sit nye arbejde som en interessant udfordring. - Jeg fik et tilbud, som jeg ikke ville sige nej til, og så kender jeg selskabet ved, at jeg har siddet i bestyrelsen de sidste tre-fire år. Jeg har allerede kontakter til både kunder og leverandører, siger Assam. Han finder det endnu for tidligt at udtale sig om, hvordan Spæncoms problemer skal løses. - Det ville være helt forkert at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Jeg tiltræder først til december, og så vil jeg sætte mig ned og lave en plan, siger Assam. Det ringe resultat begrundes bl.a. med faldende priser i tredje kvartal, forsinkelse af det store Fields-byggeri i Ørestaden og udeblevne ordrer. Dertil kommer problemer med indkøring af ny organisation som led i det nye koncept. Samtidig var indtjeningen i det tyske datterselskab, SBF, utilfredsstillende.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...