Sørg for godearbejdsvilkår i ældreplejen

ÆLDREPLEJE:Sammenlægningsældrerådet i Mariagerfjord Kommune har afholdt møde 8. august på Ældrecentret Fjordvang i Mariager, hvor bl.a. drøftedes, at det er værdifuldt for ældre, som har behov for hjælp, hvis det er attraktivt for unge mennesker at uddanne sig og arbejde indenfor ældreplejen. Rådets medlemmer var enige om følgende: Sammenlægningsældrerådet i Mariager Fjord Kommune er ked af, at den senere tids mediefokus på ældreplejen på nogle plejecentre har efterladt det mediebillede, at ældreplejen i Danmark er generel dårlig. Det dårlige mediebillede kan efterlade en generel nedgøring af plejepersonalet i Danmark, hvilket kan medvirke til, at mange ældre bliver utrygge for ældreplejen. Hvis en ældre borger har svært ved at klare dagligdagen i eget hjem, er en plejebolig et godt alternativ. Vi mener, at rigtig mange af de ansatte yder en god og meget tilfredsstillende arbejdsindsats indenfor ældreplejen. Ældre, som modtager hjemmehjælp og beboere i plejeboliger har både nu og fremover behov for, at der kan skaffes fornøden kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet. Vi anbefaler, at der fortsat arbejdes med at højne niveauet i ældreplejen ved at sørge for gode arbejdsvilkår, uddannelse og aflønning af plejepersonalet, så det fremover sikres, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere i ældrelejen, og det er attraktivt at arbejde der, samt at ældre har lyst til at bo i en plejebolig.