EMNER

Sørg for ildstøtte

AFGHANISTAN:Genopbygningen i det sydlige Afghanistan lader sig ikke gennemføre i det tempo, vi gerne ser. De danske soldaters modstandere i Helmand skyr ingen midler. Derfor er der behov for militære enheder, som er i stand til at kæmpe for den sikkerhed, som tillader massiv civil genopbygning og udvikling. Vores personlige erfaringer fra Afghanistan gør, at vi ikke er i tvivl om, at danske soldaters uddannelse og udrustning er i orden. Samtidig er vi dog heller ikke i tvivl om, at en mere effektiv ildstøtte markant vil øge sandsynligheden for, at vi hurtigt og effektivt vinder over Taliban, når det desværre ofte kommer til direkte kamp. Ildstøtten kommer fra morterer, kanoner (artilleri), raketter, fly og helikoptere. Når danske soldater patruljerer, kan de tilkalde ildstøtte, hvis de bliver beskudt. Støtte fra fly og helikoptere er normalt forbundet med en vis forsinkelse. Ildstøtte fra kanoner, morterer og raketkastere kan ramme fjenden hurtigt og præcist og sikrer den såkaldte ildoverlegenhed: Jo større ildkraft, der hurtigt samles i et område, jo hurtigere vindes kampen, og jo mindre skade forårsages på bygninger og infrastruktur. Og jo hurtigere kampen vindes, jo kortere tid er vores egne soldater i fare. Den danske kampgruppe i Helmand-provinsen råder i dag kun over lette morterer med begrænset rækkevidde og effekt, hvis man ser på rent danske ildstøttemidler. For at kompensere for dette stiller vores britiske samarbejdspartnere en artillerienhed med 105-mm kanoner til rådighed i det danske ansvarsområde, hvor de støtter både danske og britiske enheder. Disse kanoner kan imidlertid ikke umiddelbart flyttes, da britiske enheder så ville blive efterladt uden støtte. Det betyder i praksis, at kun dele af danskernes ansvarsområde kan rækkes med artilleri. Den del af det danske ansvarsområde, der ikke kan støttes med artilleri, støttes af fly og raketkastere. Den danske hær råder allerede over et artillerisystem, nemlig selvkørende haubitser af typen M109, der med fordel kunne indgå i den danske kampgruppe i Afghanistan. Det ville øge enhedens kampevne, og samtidig ville det påvirke modstanderens vilje til at kæmpe. Desuden ville det forbedre sikkerheden for de danske soldater, som derfor ville kunne skabe mere sikkerhed for de civile. Dermed ville man skabe rum for mere genopbygning og udvikling. Vi har kapaciteten. Nu skal vil blot udnytte den og styrke forudsætningen for succes.