EMNER

Sørg for lov og orden

LØNMODTAGERE:Langt over 100.000 lønmodtagere kan risikere at blive fyret usagligt uden chance for erstatning og uden at have ret til at få en skriftlig begrundelse for, hvorfor chefen sparker dem ud. Denne ret til en skriftligt begrundet opsigelse mangler de, fordi de hverken er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. Det er en lovløshed, vi ikke kan være bekendt. Og det gør Kristelig Fagbevægelse noget ved. Vi mener nemlig, at der er lønmodtagerrettigheder, der er så basale, at de skal gælde alle. Og derfor skal de indføres ved lov. Der skal blandt andet være en lovfæstet ret at kunne få erstatning for en usaglig opsigelse og til at kunne kræve en skriftlig begrundelse for en opsigelse.